Advies onderwijsraad biedt kansen voor de onderwijsarbeidsmarkt

“Een latere selectie bij de overgang naar het voortgezet onderwijs biedt kansen voor de onderwijsarbeidsmarkt. Als er meer ruimte komt voor differentiatie kan dat het onderwijs-vak aantrekkelijker maken. Maar dan moeten de klassen wel kleiner en moet er ook meer tijd zijn om gerichter met de leerlingen te werken dan nu het geval is.“, zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs. Zij reageert daarmee op het vandaag verschenen advies van de onderwijsraad.

meer nodig

De onderwijsraad adviseert in zijn rapport “Later selecteren, beter differentiëren” de invoering van een brede brugperiode van drie jaar. Ook moet de eindtoets in groep acht van het primair onderwijs vervallen. CNV Onderwijs ziet een bredere en langere periode in de onderbouw van het voortgezet als één van de oplossingen voor de toenemende kansenongelijkheid. Maar er moet méér gebeuren: ook: “stapelen” van schooltypes en overgang van de praktijklijn naar de theoretische leerlijn moet makkelijker mogelijk zijn.

randvoorwaarden

Woestenberg: “Invoering van een vakoverstijgende toets na het derde jaar vraagt om een aanpassing in de werkwijze en misschien zelfs in een cultuurverandering in het voortgezet onderwijs. Iedereen in het onderwijs, het personeel, leraren, leidinggevenden én ondersteuners, moet gelegenheid krijgen om de werkmethodiek hierop aan te passen en zo nodig worden bijgeschoold. Ook heeft de medezeggenschap hierbij een belangrijke rol.”