Nieuws

10 mei 2021

Nieuwe pensioenwet een jaar vertraagd

Het CNV betreurt het uitstel van de nieuwe pensioenwet. Maar ziet ook in dat zorgvuldigheid gewenst is en invoering p...

6 mei 2021

CNV laat van zich horen op Europees niveau

Op 7 mei 2021 vindt in Porto de PortoSocialSummit plaats. Deze bijeenkomst bestaat uit een conferentie op hoog niveau...

30 april 2021

Coronacrisis brengt duizenden langdurig zieken in de knel

Duizenden langdurig zieke werknemers komen financieel in de knel door de coronacrisis. Het CNV luidt de noodklok. Loo...

29 april 2021

Publicatie SER helpt or's bij werving jonge collega’s

Heeft jullie or moeite met jonge collega’s aantrekken, terwijl hier wel behoefte aan is? Vanwege de andere kijk van j...

18 april 2021

Stemmen nieuwe cao Waterbedrijven nu mogelijk

Er kan door de leden van CNV Publieke Diensten bij de waterbedrijven nu gestemd worden over het onderhandelingsresult...

13 april 2021

Werken tijdens ramadan

Vandaag begint de jaarlijkse ramadan, de maand waarin moslims over de hele wereld vasten. Zij onthouden zich van zons...

Half miljoen thuiswerkers via software in de gaten gehouden

Bij 13% van de thuiswerkers monitort de werkgever met software of zij wel werken.

2 april 2021

Onderhandelingsresultaat cao Waterbedrijven

Verhoging van de salarisschalen voor iedereen met €75,- en per 1 januari 2022 een structurele loonsverhoging van 1,5 ...

31 maart 2021

Visienota's CNV Connectief

De verschillende bonden die vallen onder CNV Connectief (CNV Onderwijs, CNV Overheid, CNV Publieke diensten en CNV Zo...

25 maart 2021

CNV-onderzoek: man krijgt vaker loonsverhoging toegekend dan vrouw

Mannen die om loonsverhoging vragen, krijgen dat vaker toegekend dan vrouwen. Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder ruim...

12 maart 2021

Inspirerende verkiezingsbijeenkomst CNV Overheid & Publieke Diensten

Agressie tegen werknemers in de publieke diensten, problemen bij uitvoeringsorganisaties en investeringen. Onder leid...

9 maart 2021

Lijsttrekkers eens over waarde en belang publieke sector

‘Waarderen moet investeren worden!’ zegt Jesse Klaver, GroenLinks. Hij vindt de slogan van de CNV-campagne voor de pu...