Ben ik verplicht om te werken op een feestdag?

Kerstmis, Pasen, Pinksteren. Het zijn allemaal nationaal erkende feestdagen. Voor velen officiële vrije dagen, maar is dat eigenlijk wel een recht?

In de wet staat niet dat werknemers recht hebben op een vrije dag op een officiële feestdag. Dat wordt geregeld via je arbeidsovereenkomst of de cao die van toepassing is. Daarin staan welke dagen als feestdagen worden beschouwd en of die ook als vrije dag gelden. Zo zal bijvoorbeeld niet in elke cao zijn vastgelegd dat 5 mei een jaarlijkse feestdag is, maar wel eens in de vijf jaar.

Er zijn sectoren, denk bijvoorbeeld aan zorg en welzijn, waar doorgewerkt moet worden op officiële feestdagen. Voor deze medewerkers geldt dus niet dat zij recht hebben op een vrije dag. Moeten zij werken op een feestdag, dan krijgen zij wel een toeslag volgens de cao die voor hen geldt.

Verplichte vrije dagen

Soms kiezen werkgevers ervoor om bepaalde dagen aan te wijzen als verplichte vrije dag, zoals bijvoorbeeld de dag na Hemelvaart, de zogenoemde brugdagen. Dat is toegestaan indien dat is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of cao. Deze brugdagen worden dan in mindering gebracht op het verlofsaldo.

Liever vrij op een feestdag? Dan zal daarvoor verlof moeten worden aangevraagd volgens de regels die in jouw organisatie gelden. Wettelijk gezien hoort een werkgever binnen twee weken op de verlofaanvraag te reageren. Gebeurt dat niet, dan geldt in principe dat de verlofaanvraag is goedgekeurd.

Heb jij ook vragen over hoe je wordt ingeroosterd? CNV kijkt graag met je mee. Neem contact op met CNV Info. Houd er wel rekening mee dat we dat vanwege onze cao niet op zon- en feestdagen doen 😉

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.