Al het nieuws

Eindbod energiebedrijven geeft onrust

Deze week hebben werkgevers bij de energieproductie- en leveringsbedrijven (PLb) een eindbod gedaan en daarmee het cao-overleg op slot gegooid. Veel leden van het CNV hebben al gestemd en hun mening naar het CNV gestuurd. Er is ongeloof en onrust onder de medewerkers.

Tijdens de maandenlange onderhandelingen hebben de vakbonden de meningen en verwachtingen van medewerkers van de sector ingebracht in het overleg. Werkgevers herkennen zich daarin niet. Volgens werkgevers is men tevreden met het werken in de sector, tevreden met de geboden arbeidsvoorwaarden in de cao en tevreden met het gedane voorstel van de loonstijging.

Nu de eerste stemmen over het eindbod binnen zijn, kunnen wij stellen dat die onvrede en die onrust er wel degelijk zijn. Veel leden mailen hun onvrede, hun wensen en verwachtingen naar het CNV, maar dat moet eigenlijk niet. Jouw werkgever moet die onvrede, jullie wensen en verwachtingen ook horen; zonder dat je daar persoonlijk op wordt aangesproken.

Medewerkersbijeenkomst of petitie

Vraag via je OR of leidinggevende om een personeelsbijeenkomst waarin jullie directie hun eindbod toelicht. Je kunt op je afdeling een petitie samenstellen en door je collega's, lid of geen lid, laten ondertekenen en aanbieden aan de directie. In ieder geval: laat als medewerkers intern jullie stem horen!


Vergeet niet te stemmen!

Met het eindbod van de werkgevers zit het cao-overleg op slot. Leden van CNV en FNV zijn nu aan zet om een oordeel te vellen over het eindbod. Heb je nog niet gestemd, doe dat dan snel!

Ga jij akkoord met het eindbod van werkgevers en hebben we een nieuwe cao met daarin loonsverhogingen per 1 juli a.s?

Of wijs jij het af en geef je daarmee aan in actie te willen komen indien werkgevers onze looneisen niet inwilligen na een ultimatum? Dat laatste is van groot belang!

Stuur vóór woensdag 8 juni a.s. een e-mail aan CNV-onderhandelaar Arno Reijgersberg: a.reijgersberg@cnv.nl met daarin je naam, voorletters en het bedrijf waar je werkt, en vermeld: VOOR of TEGEN - eindbod PLb.

Laat ook je ongeorganiseerde collega's stemmen! Hoe meer stemmen, hoe beter!