Al het nieuws

Na 15 maanden eindelijk sociaal plan personeel Onyx centrale

Er is bijna anderhalf jaar over onderhandeld, maar nu ligt er een sociaal plan voor de werknemers van kolencentrale onyx in Rotterdam. Over het bereikte akkoord zijn CNV Publieke Diensten en de andere bonden meer dan tevreden.

Reden van de vertraging was de grote onzekerheid over onder meer de sluiting en een mogelijke doorstart door het stoken van biomassa, waarbij slechts een gedeelte van de medewerkers in dienst zou kunnen blijven. Over het sociaal plan volgt nu een ledenraapleging. Voor deze fysieke of digitale bijeenkomst worden deze week de uitnodigingen verstuurd. Het is een informatiebijeenkomst voor het voltallige personeel, waarbij ook de mogelijkheid is om vragen te stellen. Na de bijeenkomst kun je als lid per mail je stem uitbrengen.

Zet in je agenda: 18 januari

De personeelsbijeenkomst staat gepland op 18 januari 2022. Als de coronarestricties geen roet in het eten gooien, zullen de onderhandelaars naar de centrale komen om een toelichting te geven.