Al het nieuws

Cao Havenbedrijf Rotterdam ‘geen slecht resultaat’

Halverwege december werd een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao Havenbedrijf Rotterdam. Naar het zich laat aanzien wordt de cao in de loop van deze maand officieel bekrachtigd. Anselma Zwaagstra, onderhandelaar namens CNV Publieke Diensten, is niet ontevreden: ‘Geen slecht resultaat, met een goede eenmalige uitkering en voor 2 jaar structurele loonstijgingen van 3 procent en 2,5 procent.

In december 2020 was al tussentijds een eenmalige uitkering uitbetaald van €300,- netto en in juli 2021 tussentijds een eenmalige uitkering van €150,- netto. Als het akkoord na de ledenraadpleging is bekrachtigd wordt éénmalig € 1.000,- bruto betaald. Deeltijdmedewerkers ontvangen deze uitkering naar rato. Gedurende de looptijd van de cao ( 1 juli 2021 tot 1 juli 2023) worden de (norm)salarissen per 1 januari 2022 structureel verhoogd met 3 procent en op 1 juli 2022 met 2,5 procent.

De thuiswerkvergoeding bedraagt € 2,- (netto) per thuiswerkdag. Hybride werken zal een vast agendapunt zijn van het periodiek overleg tussen cao-partijen. In lijn met de bedrijfsregeling is het geen verplichting, maar ook geen recht.

Modernisering cao

Er komt de mogelijkheid om in plaats van jaarlijks 104 uren, 144 uren vakantieverlof te verkopen. Huidige medewerkers behouden hun aanspraken op ADV. De vervaldatum van het opgebouwde wettelijke vakantieverlof, geldt niet voor de reeds gestapelde jaren, maar gaat in op 1 januari 2022.

Het Havenbedrijf heeft sinds de verzelfstandiging in 2004 een eigen cao. Bij de verzelfstandiging is de arbeidsvoorwaardenregeling van de Gemeente Rotterdam als uitgangspunt genomen. Delen van de cao zijn sindsdien niet gewijzigd. De onderhandelende partijen stellen een technische werkgroep in die dit jaar aan de slag gaat praten over modernisering.

Duurzame inzetbaarheid is een ander onderwerp waarover een werkgroep zich gaat buigen. Hun bevindingen en voorstellen moeten uiterlijk december dit jaar op schrift staan.