CNV en FNV gezamenlijk tegen eindbod Vermo

Oproep tot tegenstemmen voor rechtvaardige cao

CNV en FNV hebben een gezamenlijke oproep aan hun leden gedaan om tegen het eindbod van Vermo te stemmen. Deze oproep volgt na zorgvuldige beoordeling van het voorstel van Vermo, dat volgens de bonden aanzienlijk afwijkt van de huidige cao-afspraken.

Onvoldoende loonsverhoging

De kern van de bezorgdheid betreft de voorgestelde loonsverhoging. Het huidige cao-akkoord voorziet in een verhoging van 11,3% voor alle schalen in 2024, maar het voorstel van Vermo (Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties) blijft hier ver onder, vooral voor werknemers vanaf schaal 8.

Toekomstige inflatiecorrectie in gevaar

Belangrijk is ook de toekomstige inflatiecorrectie. De bonden benadrukken dat Vermo's voorstel de potentie heeft om toekomstige loonsverhogingen, gebaseerd op het CPI-getal, te ondermijnen.

Uniforme loonsverhoging

CNV en FNV benadrukken het belang van een uniforme loonverhoging voor alle werknemers en bekritiseren het gebrek aan duidelijkheid in Vermo's voorstel over toekomstige cao-onderhandelingen.

Waarschuwing

De bonden waarschuwen dat een stem voor het eindbod van Vermo leidt tot een akkoord dat vooral in het voordeel is van de werkgever, zonder ruimte voor verdere onderhandelingen of gerechtelijke stappen. Dit zou een significante impact kunnen hebben op de arbeidsvoorwaarden tot en met 2025.

Leden aan zet

Leden hebben tot 11 januari de tijd om hun stem uit te brengen. CNV en FNV moedigen hun leden sterk aan om tegen te stemmen om een sterker standpunt in te nemen in de aanstaande onderhandelingen met Vermo.