CNV en De Werkgeverij gaan voor regionaal collectief werkgeverschap

Er is een proeftuin gestart waarin werknemers van de vijf deelnemende organisaties nu al kunnen werken volgens de principes van het collectief werkgeverschap. Dat betekent dat zij al hun talenten gelijktijdig en opeenvolgend bij meerdere werkgevers kunnen inzetten en ontwikkelen. Vanuit de zekerheid van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Proeftuin regionaal collectief werkgeverschap