Sectorgroep Ambulancezorg

Van verpleegkundigen en chauffeurs tot medewerkers van de meldkamer: in de sectorgroep Ambulancezorg zetten collega’s zich in voor een goede cao Ambulancezorg. Wil je meer weten? Lees wat we doen en sluit je aan.

Marloes Kortland

Wat de sectorgroep Ambulancezorg doet

We zetten ons in voor een goede cao Ambulancezorg. Want goede arbeidsvoorwaarden geven een mooie basis om het interessante werk op de ambulance en meldkamer te doen. We maken afspraken over het salaris, vakantiedagen, gezondheidsbeleid, mogelijkheden voor scholing, persoonlijke ontwikkeling en overgangsregelingen ouderenbeleid.

Wij vergaderen ongeveer 8 keer per jaar. Op dit moment via Zoom. Onze vergaderingen zijn inhoudelijk interessant en bovendien erg gezellig.

‘Goede arbeidsvoorwaarden geven een mooie basis om het interessante werk op de ambulance en in meldkamer te mogen doen.’

Marloes Kortland

Onze doelen voor 2022

  1. Een nieuwe cao Ambulancezorg afsluiten.
  2. Regeling vitaliteitspact: We willen de definitieve regeling tot stand brengen. Het vitaliteitspact moet ervoor zorgen dat oudere werknemers duurzaam inzetbaarheid zijn. Zij krijgen de mogelijkheid om op vrijwillige basis minder te werken en zo op een gezonde manier de AOW-gerechtigde leeftijd te bereiken.
  3. Regeling spaarverlof

Vrijwilligers gezocht

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die inhoudelijk willen meedenken. Je bent van harte welkom. Neem contact met ons op.

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten