Het Sociaal Fonds

Sociale of financiële problemen? Het kan iedereen overkomen. Sommige problemen zijn tijdelijk en andere langdurig van aard. Het Sociaal Fonds ondersteunt leden van CNV Connectief en hun gezinsleden die zoeken naar een helpende hand. Wil je weten wat we doen? Lees ons verhaal en sluit je aan.+

Annemarieke van Vliet

Wat het Sociaal Fonds doet

Het doel van het Sociaal Fonds is om samen met jou een gezond financieel perspectief te schetsen. Daarbij denken we mee in mogelijke oplossingen. We geven advies over de uitgaven en bestedingsruimte. Ook behoort een renteloze lening tot de mogelijkheden, net zoals het inschakelen van andere hulpbronnen.

Met collega’s vergaderen we een aantal keren per jaar. Tijdens de vergaderingen bespreken we vertrouwelijke informatie, daarom nodigen we geen derden uit. De voorzitter van CNV Connectief sluit alleen een aantal keer per jaar aan bij het algemene gedeelte.

‘Het Sociaal Fonds van CNV Connectief is de activiteit van onze vakbond waarin het beste tot uitdrukking komt dat het lidmaatschap van een vakorganisatie ook een uiting van solidariteit is. Samen staan we sterk in het aanpakken van problemen. De individuele benadering van elke aanvraag is de kracht van het Sociaal Fonds, omdat we op deze wijze het meest recht doen aan elke hulpvraag.’

Annemarieke van Vliet

Onze doelen voor 2022

  • Helpen van leden om inzicht te krijgen in hun inkomsten en uitgaven
  • Financieel gezond perspectief bieden
  • Meedenken over de in- en uitgaven en de bestedingsruimte
  • Ondersteunen bij (acute) financiële nood
  • Aanbieden van een renteloze lening met een maandelijkse aflossing op maat

Wil je gebruik maken van ons advies? Neem contact met ons op.

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten