Sectorgroep GVB

Het bestuur van de sectorgroep GVB komt voort uit de Algemene Bond voor Gemeente Personeel (ABGP), waarmee CNV Connectief op 1 januari is gefuseerd. het behartigt de belangen van de leden die werkzaam zijn bij het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB.

Marcel Schouwink
voorzitter sectorgroep
Roeland Roubos
penningmeester sectorgroep
Telefoon
030 75 11 001

Wat betekent de fusie voor de GVB-leden?

  • Alle leden (waaronder gepensioneerden) zijn per 1 januari 2023 naadloos over naar CNV Connectief. Alle opgebouwde rechten blijven van kracht.
  • Alle lopende dossiers bij de ABGP worden voortgezet zoals je gewend bent. De ondersteuning loopt nu alleen via de 1e lijn vakbondsconsulenten en juridische afdeling van CNV Connectief. De al bij de rechtbank lopende procedures blijven door de huidige advocaat behandeld worden.
  • De contributie bij CNV Connectief ligt wat hoger. Daarom zijn daar voor het eerste - en tweede jaar afspraken over gemaakt. Voor werkende leden (volbetalend) betekent dit dat ze eind 2023 €20,- terugkrijgen en eind 2024 €10,-. Voor de gepensioneerden is dit €32,- en €16,-. Alle bedragen zijn netto bedragen.
  • Bij het lidmaatschap van CNV Connectief hoort een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering.
  • De (ex)leden van ABGP zijn per 1 januari 2023 ondergebracht in voor hen relevante sectorgroepen.

Heb je nog verdere vragen? Dan kun je contact opnemen met: Bernadette Siemens, b.siemens@cnv.nl. Of bel naar CNV Info: 030 7511003.

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten