Algemene voorwaarden lidmaatschap CNV Connectief

Op deze pagina vind je een samenvatting van de algemene voorwaarden en de voorwaarden voor rechtshulp van het lidmaatschap van CNV Connectief. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. De achterliggende documenten vind je onderaan deze pagina.

Werk je niet in onderwijs, zorg, overheid of publieke diensten?

Dan gelden voor jou de algemene voorwaarden van CNV Vakmensen.

Algemene voorwaarden

Welkomscadeau

 • Je ontvangt je welkomscadeau in de maand die volgt op de maand, waarin je je hebt ingeschreven.
 • De actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen of gereduceerde tarieven.
 • CNV Connectief behoudt zich het recht voor deze actie of het verloop daarvan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd is door onvoorziene omstandigheden.

Lidmaatschap

 • Het lidmaatschap begint op de dag dat je inschrijving door CNV is verwerkt. Je ontvangt dan een welkomstmail met je lidnummer.
 • Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk en telefonisch.
 • De opzegtermijn bedraagt een maand, ingaand op de eerste dag van de maand die volgt, nadat we je opzegging hebben ontvangen.
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en duurt minimaal een jaar.
 • CNV Connectief registreert de gegevens van nieuwe leden en gebruikt die alleen voor communicatiedoeleinden tussen CNV Connectief en leden gedurende het lidmaatschap.
 • Met het lidmaatschap geef je toestemming voor communicatie tussen CNV Connectief en jou als lid via de door CNV Connectief gebruikte communicatiekanalen.

Contributiebetaling

 • Als je lid wordt, betaal je contributie. De hoogte van het contributiebedrag hangt af van je functie (Onderwijs) of inkomenscategorie. Jaarlijks wordt een overzicht gepubliceerd van de geldende tarieven.
 • Voor studenten geldt een eenmalige afschrijving van € 0,01. Als student heb je recht op minimaal 12 maanden gratis lidmaatschap. Daarna gaan de (student)leden vanaf 1 februari na afstuderen over naar een betaald lidmaatschap. Bij deze overgang naar het betaald lidmaatschap kunnen afgestudeerden voor één jaar gebruik maken van het overgangstarief van € 5,00.
 • Als lid ben je verplicht op tijd de contributie te betalen die voor jou van toepassing is.
 • De betaling van de contributie vindt plaats voorafgaand aan de maand waarover je contributie verschuldigd bent.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste inkomen voor de vaststelling van jouw contributie.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van veranderingen in je persoonlijke gegevens, je werk of je inkomen. Wijzingen die effect hebben op de hoogte van het te betalen contributietarief gaan in per eerste van de komende maand. Je kunt wijzigingen eenvoudig doorgeven via mijn.cnv.nl.
 • Bij een betalingsachterstand stuurt CNV Connectief een betalingsherinnering.
 • Wij sturen éénmalig een betalingsherinnering en twee maal een aanmaning. Na de tweede aanmaning wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.
 • Alle hieruit voortkomende incassokosten zijn voor rekening van het lid. En dat is vervelend. Neem daarom altijd direct contact op met CNV Connectief als er problemen zijn bij het betalen van de contributie zodat we samen kunnen kijken of er een oplossing is.

Voorwaarden Juridisch Advies en Rechtshulp

 • Ieder lid heeft recht op juridisch advies en rechtshulp. Zowel privé, als bij conflicten rond werk en inkomen. De volledige voorwaarden kun je teruglezen in het Reglement Rechtshulp.
 • Juridische hulp bij werk en inkomen is alleen voor leden van CNV Connectief.
 • Juridische hulp bij privékwesties geldt voor alle gezinsleden, zoals in de voorwaarden CNV Gezinsrechtshulp staat beschreven. De CNV Gezinsrechtshulp, uitgevoerd door Anker/SRK, dekt geen kwesties rondom werk en inkomen, hiervoor ben je verzekerd van hulp via CNV Connectief.