Uitnodiging gratis netwerkbijeenkomst voor leden en niet-leden

CNV Connectief (CNV Onderwijs, CNV Zorg & Welzijn en CNV Overheid en Publieke Diensten) organiseert deze netwerkbijeenkomsten voor alle leden. Niet-leden zijn van harte welkom. Meld gerust ook een collega aan.

Waarom wil je deze bijeenkomst bijwonen?

We bieden je workshops aan waardoor jij je verder kunt ontwikkelen in je vak. Je ontmoet collega’s. Op 26 januari a.s. zijn er de volgende workshops:

  1. Onze reis door het leven
  2. ABP Voorlichting
  3. Communicare: samen betekenis geven
  4. De CAO VO
  5. 5 Elementen Lifestyle

Aanmelden

Aan 2 van deze workshops kun je die dag deelnemen. Meld je dan aan uiterlijk vrijdag 20 januari 2023.

Aanmelden kan hier.

Let op! Workshops 3 of 5 (Communicare en Lifestyle) starten in de 1e ronde en lopen door in de 2e ronde. Deelname is zoals eerder aangegeven gratis. Indien er vragen zijn kun je die ook mailen naar dit emailadres. connectief-limburg@ziggo.nl

Programma

16.00 uur – Inloop met koffie en thee

16.15 uur – Welkom en opening

16.30 uur – Workshop: 1e ronde

18.00 uur – Maaltijd en gelegenheid tot informele ontmoeting

19.00 uur – Workshop: 2e ronde

20.30 uur – Afsluiting

Workshop 1: Onze reis door het leven

Hoe ga je om met alle dingen die jou op jouw levenspad passeren? Gaat dit gemakkelijk of moeizaam, zijn er patronen? Bewustwording en eigen regie staan centraal. Jij bent de verandering, jij bent er helemaal voor uitgerust, je bent compleet! Herkenning, erkenning, acceptatie en zelfvertrouwen zijn sleutelwoorden die we allemaal kennen. En …uitdelen kunnen we als de beste. Wil je deze weg en alle hierbij horende kansen verkennen? Dan is deze bijeenkomst misschien een van die kansen nieuwe inzichten te verwerven. Harry Huis, workshopgever

Workshop 2: ABP: Zo zit dat met uw pensioen

Wij vinden het belangrijk dat je weet welke keuzes je kunt maken met ABP Keuze Pensioen. In deze infoshop informeren je over de mogelijkheden die Keuzepensioen biedt. Aan de orde komen: je pensioen zoveel mogelijk afstemmen op eigen wensen. Dat is ABP Keuzepensioen. Zo kun je zelf bepalen hoe en op welk tijdstip je met werken wil stoppen. Eerder stoppen met werken, wat zijn de gevolgen? Kan ik met deeltijdpensioen? Kan ik mijn pensioen ook zelf aanvullen? Kan ik mijn pensioen ook in hoogte laten variëren? Fabian Schuman, pensioenvoorlichter ABP

Workshop 3: Communicare: samen betekenis geven (duurt beide rondes)

De primaire taak van leerkrachten en docenten is het stimuleren van de didactische ontwikkeling van leerlingen. Een leeftijdsadequate sociaal emotionele ontwikkeling is een van de pijlers om tot leren te komen. Wanneer je niet goed in je vel zit, zullen de executieve functies niet optimaal functioneren. Zowel in relatie tot de didactische als de sociaal emotionele ontwikkelingsstimulatie is een goede samenwerking tussen ouders, leerling en leerkracht/docent van groot belang. Over het algemeen verloopt die samenwerking probleemloos maar soms ook zeer moeizaam. Tijdens deze bijeenkomst ontvang je praktijkgerichte inzichten en handvatten om stroef verlopende communicatie vlot te trekken in het belang van de leerling. De meest toonaangevende communicatietheorieën worden naar de praktijk vertaald, zodat je er morgen je voordeel mee kunt doen. Giel Vaessen, workshopgever

Workshop 4: De CAO VO

De cao VO 2022 is een cao met impact. Op verschillende terreinen zijn grote stappen gezet om de werkdruk te verminderen. Behalve de collectieve werkdrukmiddelen gaan ook de individuele rechten en het individuele jaarplaatje er anders uitzien. Op deze voorlichtingsbijeenkomst gaan wij in op een aantal vragen: Wat staat er precies in de cao VO 2022? Hoe werken deze afspraken direct of indirect door in mijn inzet in de school? Welke punten -naast de harde rechten- zijn mogelijk bespreekbaar in de school? Hoe doe ik dat? Emile Thijssen van Voion richt zijn voorlichting op ondersteuningsmateriaal voor het collectieve deel van de werkdruk middelen en een beschrijving van de processtappen.

Vanaf dit schooljaar is er structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de verlichting van werkdruk. 50% van de werkdrukmiddelen wordt via de collectieve aanpak uitgegeven. In de cao VO zijn afspraken gemaakt over de besteding van deze middelen.

Gerlinde Michels, cao-onderhandelaar van CNV Onderwijs en Emile Thijssen, Voion voorlichter

Workshop 5: 5 Elementen Lifestyle (duurt beide rondes)

Balans – rust – invloed – energie – focus.

Deze workshop zorgt ervoor dat jij… Visualiseert wat jij wil voor jezelf.

  • rust ervaart door te doen en invloed kunt uitoefenen 
  • energie haalt uit jouw prioriteiten 
  • focus ervaart zonder afleidingen 
  • nog veel meer persoonlijke ontwikkelingen doormaakt.

Lees de tekst verder onderaan deze nieuwsbrief.

Angela Kouwenhoven-de Waardt, CNV workshopgever

EXTRA INFORMATIE bij Workshop 5: 5 Elementen Lifestyle

Ik ben benieuwd, wanneer jij dit leest, of jij ook die stapel hebt. Die stapel tijdschriften met lifestyle inspiraties; Flow, Happinez of de Psychologie Magazine. Of zo’n stapel boeken van Tony Crabbe, Marie Kondo en Stephen Covey. Hoeveel posts heb jij opgeslagen en inspiratiefilmpjes en hoeveel podcasts je hierover al hebt geluisterd.

We hunkeren er allemaal naar, de ene periode wat meer dan de andere. En we kunnen er ook ontzettend goed over klagen en ernaar verlangen. Want zo zijn de 5 elementen wel ontstaan. Al die jaren als trainer en coach leidden de vragen steeds naar een tekort van één van de 5 elementen: balans, rust, invloed, energie en focus. En wanneer één van de elementen als verlangen of behoefte naar voren kwam, dan volgden de anderen ook. Onlosmakelijk met elkaar verbonden, nemen ze elkaar mee in een spiraal van tekorten.

Het is toch ook frustrerend dat als je moe en leeg uit je werk komt, je geen energie meer op kan brengen voor je gezin. Dat jij je daardoor uit balans voelt en daar eigenlijk wat aan wil veranderen. Je moet daar wat mee toch? Je wil daarop jouw eigen invloed uit kunnen oefenen en lukt dat niet, dan word je onrustig. Je gaat piekeren of voelt onrust in je lijf. En ja… je kunt dus geen invloed uitoefenen want daar heb je het toch te druk voor? De waan van de dag leidt jou af van wat jij belangrijk vindt en je verliest je focus.

En natuurlijk zijn al die magazines, boeken en podcasts waardevol. Maar implementeer jij die ook echt in jouw leven? Verander jij hierdoor jouw dagelijkse gewoontes zodat je ook resultaat ervaart? Hoe heerlijk is het dan als jij hieraan een avond kunt ontsnappen om jouw aandacht te richten op dit probleem. Deze avond zit vol inspiratie, maar ook met concrete oefeningen die je gaat doen, zodat jij gaat ervaren wat voor jou werkt.

Tijdens deze avond ga jij concreet aan de slag met jouw eindresultaat en de weg ernaartoe aan de hand van de 5 elementen. Deze doelen mogen in elke context vallen, van werk tot aan jouw ideale gewicht. Deze doelen mogen ook variëren van termijn. Wil jij dit jaar nog bepaalde doelen halen of kijk jij al 3 jaar vooruit? Als jij tot de conclusie bent gekomen dat de manier waarop jij nu dingen wil veranderen, niet het gewenste resultaat geeft of niet voldoend