Ziekenhuispersoneel in actie voor een betere cao

actievoerders aan het woord

In heel Nederland staakt het ziekenhuispersoneel vandaag voor een betere cao. Na de vastgelopen cao-onderhandelingen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) riep CNV samen met andere vakbonden op tot actie.

Hoge opkomst door heel het land

Dat de situatie op dit moment onhoudbaar is, blijk uit de hoge opkomst tijdens deze actiedag. Drieënzestig ziekenhuizen door het hele land doen mee. Ook binnen deze ziekhuizen is er veel personeel dat zich vandaag laten horen. De actieleider in Gorinchem zegt “We zijn een behouden regio. Dat zoveel afdelingen mee doen hadden we niet durven hopen.” Ondanks de hoge actiebereidheid van mensen, heerst er ook angst. “Het ziekenhuispersoneel is niet om actie te voeren en ze willen de patiënten niet te kort doen” aldus Izak, ICT-medewerker in het St. Antonius in Nieuwegein en kaderlid van CNV.

“Je moet beloond worden voor de verantwoordelijkheid die je draagt”

In het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein voert het ziekenhuispersoneel al vanaf ’s ochtends vroeg actie. Rebecca werkt op de dagbehandeling en is actieleider van haar afdeling. “Ik heb ook op de IC gewerkt. Je draagt in dit vak een zware verantwoordelijkheid en daar moet je voor beloond worden. Wat wij krijgen tegenover wat het leven kost is uit verhouding. Ik ga met de auto naar het ziekenhuis en krijg hier een vergoeding van 8 cent per kilometer voor. Soms moet ik aan het eind van de maand mijn spaargeld gebruiken om te kunnen tanken.”

Rebecca heeft een jaar buiten de zorg gewerkt, omdat ze het niet kon combineren met de zorg voor haar kleine kinderen. Toch is ze weer terug in het ziekenhuis, omdat ze het werk graag doet. “Je kunt in de zorg elke dag het verschil maken voor mensen”. Door te staken hoopt ze op een structurele verandering. “We zijn met te weinig in de zorg. Ik wil later ook goede zorg als ik het nodig heb en ik denk dat de mensen van de NVZ dat ook willen. Daarom staak ik vandaag.”

Afhankelijk van cao-onderhandelingen

Ron en Corstiaan van de technische dienst delen sjaals uit in de hal van het St. Antonius ziekenhuis. Zij staken omdat alles duurder wordt, maar dit niet terugzien in hun lonen. “Ik wil dat het leven een beetje makkelijker wordt. Ik werk hier nu 31 jaar en heb nog nooit een loonsverhoging gehad. Ik ben altijd in dezelfde schaal gebleven en ben dus afhankelijk van cao-verhogingen” vertelt Corstiaan.

“Ik werk hard, de druk is hoog, ik wil daar echt meer waardering voor krijgen.”

Romy

Lara en Romy werken allebei als schoonmaker in het St. Antionius en voeren actie voor meer waardering en een beter salaris. Romy werkt 30 uur per week, zonder vast contract en zonder vaste uren. Dit maakt haar inkomen onzeker: “Ik kan niet langer dan vier dagen ziek zijn, anders heb ik echt een financieel probleem. Ik ben alleen en het is met de stijgende kosten moeilijk. Ik voel het echt in mijn portemonnee dat de koopkracht is gedaald. Ik werk hard, de druk is hoog, ik wil daar echt meer waardering voor krijgen.”

Lara gaat verpleegkunde studeren en gebruikt dit jaar om geld te verdienen, maar met alle kostenposten en aftrek blijft er uiteindelijk weinig over. Ze wil graag op zichzelf wonen, maar op dit moment is dat niet mogelijk omdat ze te weinig verdient. “Schoonmaken is fysiek zwaar werk, je moet toch dweilen en bukken. Daar mag wel een beter salaris tegenover staan.”

Zorgen voor het zorgpersoneel

Izak, ICT-medewerker en kaderlid van CNV organiseerde de actie in het St. Antonius. “Mijn motivatie is niet eens voor mijzelf, maar voor de zorgmedewerkers. Ik maak mij zorgen over de toekomstbestendigheid van de zorg. Zorgmedewerkers komen slecht voor zichzelf op en je merkt dat werkgevers daar misbruik van maken. Zorgpersoneel zorgt slecht voor zichzelf. Als we dit bod (van NVZ, red.) accepteren lopen we straks weer achter de feiten aan.”

Niet alleen ziekenhuispersoneel zet zich vandaag in, maar ook bezoekers zijn aanwezig. “Er moet niet over de mensen gesproken worden, maar mét de mensen” aldus bezoeker Robert. Izak sluit af: “Deze actie brengt ons samen. Er is geen onderscheid tussen de verschillende afdelingen.”

Betere werkomstandigheden voor ziekenhuispersoneel

In het ultimatum dat CNV en de andere vakbonden op 14 februari aan NVZ stuurden, eisen ze onder meer een loonsverhoging en het volledig vergoeden van reiskosten. Daarnaast moet de onregelmatigheidstoeslag betaald worden en moet de werknemer het recht krijgen op onbereikbaarheid op momenten dat hij of zij niet is ingeroosterd. Meer informatie over de onderhandelingen en de actie vind je hier.