Online voorlichting menukaart Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Schoolteam en medezeggenschapsraad moeten nauw betrokken worden bij de keuze voor interventies van de NPO-menukaart, die door het ministerie van Onderwijs is gepresenteerd. Vraag hiervoor de online voorlichting aan voor je MR óf profiteer van directie- en teambegeleiding van de trainger/adviseurs van CNV Academie.

Menukaart Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) komt er 8,5 miljard euro vrij voor herstel van het onderwijs tijdens en na de coronacrisis. Eerder moesten scholen met een schoolscan al in kaart brengen wat leerlingen nodig hebben als gevolg van de pandemie. Sinds maandag 10 mei is er ook een menukaart NPO waaruit interventies gekozen kunnen worden. In een volgende fase moeten deze terechtkomen in een schoolplan. Schoolteam en medezeggenschapsraad moeten nauw betrokken worden bij de keuze voor interventies van de NPO-menukaart.

Vraag de online voorlichting aan voor je MR!

Speciaal voor MR’en heeft CNV Academie online voorlichting ontwikkeld. Hierin geven we uitleg en beantwoorden we al jullie vragen over de medezeggenschap van team en personeel binnen het NPO.

  • De duur is circa 1 uur.
  • De kosten voor deze online voorlichting bedragen € 199,-. Speciaal voor (G)MR'en met een Partnerschap geldt een gereduceerd tarief van € 149,-.

Heb je met je MR of GMR nog geen Partnerschap? Klik hier om er meer over te lezen.

Je kunt de voorlichting aanvragen bij CNV Academie. Neem contact op met Mette of Jacqueline via 030 75 11 747 of stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl.

Ben je op zoek naar begeleiding voor directie en team?

De trainer/adviseurs van CNV Academie kunnen ook ingezet worden voor directie- en teambegeleiding. Om het gesprek over de analyse van de ontwikkeling van de leerlingen en de in te zetten interventies te begeleiden. De gespreksbegeleiders zullen daarbij vooral in de gaten houden of de analyse van de ontwikkeling van de leerlingen door het bij het primair proces betrokken personeel gedeeld wordt én of er daadwerkelijk een breed draagvlak is voor de gekozen interventies. In gesprekken met de MR kan dan aangegeven worden hoe het draagvlak voor het schoolprogramma tot stand is gekomen.

Wil je hier meer over weten of een offerte ontvangen? Neem dan contact op met CNV Academie.

Maak kennis met onze trainers

CNV Academie verzorgt trainingen en coachingsprogramma's die jou op allerlei manieren ondersteunen bij het uitvoeren van je werkzaamheden als lid van een MR of OR. Ook verzorgen wij trainingen voor actieve CNV-leden. Ontdek wat onze trainers voor jou kunnen betekenen.

Lees meer