Ministerraad stemt in met verlenging IOW-uitkering oudere werknemer

Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, die op 1 januari 2024 zou aflopen, met 4 jaar verlengen. Ook wel de IOW, in vakjargon. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), om de wetswijziging voor te leggen aan de Tweede Kamer. Dat is goed nieuws voor zestigplussers die niet aan de bak komen. Zij kunnen blijven rekenen op een financieel vangnet. Eerder drong het CNV, samen met FNV en VCP, er bij het kabinet met een petitie op aan om de IOW-uitkering voor zestigplussers zonder werk in stand te houden.

Over de IOW

Zestigplussers profiteren niet van de krappe arbeidsmarkt. Zij komen, ondanks grote personeelstekorten, maar moeilijk aan het werk, zo bleek ook uit eerder CNV-onderzoek. Deze groep kan, als ze ouder dan 60 jaar en 4 maanden waren op het moment dat zij werkeloos raakten, een IOW-uitkering aanvragen, nadat hun WW- of WGA-uitkering is afgelopen. Daarmee wordt voorkomen dat oudere werklozen in de jaren voordat zij recht hebben op AOW, moeten terugvallen op de bijstand of moeten interen op eigen financiële middelen. De IOW overbrugt dus de periode na de WW of WGA-periode tot aan de AOW-leeftijd.

Goed dat minister Karien van Gennip heeft geluisterd naar onze oproep om de IOW-uitkering in stand te houden voor zestigplussers zonder werk. Een groep die wel wil werken, maar niet aan de bak komt. De IOW zorgt ervoor dat zij daar niet financieel de dupe van worden.
CNV bestuurder Jan Pieter Daems

Met terugwerkende kracht

Het voorstel is niet direct van kracht. Als de Eerste en Tweede Kamer hiermee instemmen, treedt het met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2024. Tussentijds kunnen oudere werklozen de IOW-uitkering wel aanvragen als ze daar, na afloop van de WW of WGA, recht op hebben. De IOW-uitkering is digitaal aan te vragen via Mijn UWV. Werknemers die recht hebben op een IOW-uitkering en geen werk vinden, behouden deze tot aan de AOW-leeftijd.