Voorjaarsnota 2023: onbegrip of onwil?

Voorjaarsnota gaat voorbij aan noden publieke sectoren

Bij CNV Onderwijs, CNV Zorg en Welzijn en CNV Overheid en Publieke Diensten zijn we teleurgesteld over de plannen van het Kabinet in de voorjaarsnota. Waarom? In de voorjaarsnota van 2023 is te weinig aandacht voor wat de publieke sectoren nodig hebben.

Zorg, onderwijs en overheidsdiensten lopen vast

Een recent SER advies constateert dat de publieke dienstverlening zoals in zorg, onderwijs en openbaar bestuur dreigt vast te lopen. Leerlingen dreigen niet de vorming te krijgen die hen voorbereidt op een toekomst in onze samenleving. Zorgmedewerkers gaan gebukt onder een grote werkdruk. En de betrouwbaarheid van de overheid in de uitvoering van taken zoals de toeslagen moet dringend worden versterkt.

Oproep aan kabinet

In deze situatie deed CNV Connectief samen met andere organisaties een oproep aan het kabinet om de loonruimte te vergroten. In april brachten we onze brief hierover nog persoonlijk langs bij de betrokken ministeries. De publieke sectoren moeten aantrekkelijker worden om in te gaan werken en het werk moet beter worden georganiseerd. In de voorjaarsnota zien we dit helaas onvoldoende terug.

Wij vinden dat het kabinet meer kan en zou moeten doen om de armoede te bestrijden nu de inflatie zo hoog blijft.
Patrick Fey, voorzitter CNV Connectief

Loongroei, koopkracht en personeelstekorten

Patrick Fey, voorzitter CNV Connectief: ‘Het kabinet koerst voor de lonen op de gemiddelde verwachte loonstijging van het Centraal Planbureau. Terwijl loongroei een meer structurele oplossing kan zijn om de koopkracht te versterken. Ook zien we in de voorjaarsnota geen kabinet dat het initiatief neemt om het werk te verbeteren en met elkaar de personeelstekorten aan te pakken door structureel te investeren.’

Cao-overleg

De tegenvallende voorjaarsnota betekent een verdere verhoging van de druk op het cao-overleg in de komende periode. Fey: ‘Jammer, want we kunnen beter met elkaar de schouders zetten onder grote opgaven. Zoals het versterken van onderwijs, gezonde zorgverlening en een goed werkend overheidsapparaat!’

Niet-gebruikte gelden uit de begroting gehaald

In de kabinetsplannen is sprake van “onderuitputting”. Dat wil zeggen dat niet-gebruikte gelden van dit jaar voor volgend jaar uit de begroting gehaald kunnen worden, zonder dat dit effect zou hebben. Het lijkt een eenvoudige bezuiniging. Maar let op: waar die niet-gebruikte gelden voor bedoeld waren, licht het kabinet helaas niet toe. Wij zullen dit volgen.