CNV: Bezuiniging 500 miljoen jeugdzorg zorgelijk

Het demissionaire kabinet wil vanaf 2025 structureel 500 miljoen euro bezuinigen op de jeugdzorg. ‘Zorgelijk,’ vindt CNV. ‘De impact van deze beslissing is groot. Voor jongeren, families en ook voor alle professionals in de jeugdzorg.’

Tweede Kamer houdt vast aan bezuinigingen jeugdzorg

Ondanks de oproepen en het breed gedragen besef van de noodzaak om in de jeugdzorg te investeren, heeft de Tweede Kamer 6 februari besloten de voorgenomen bezuiniging van 511 miljoen euro op de jeugdzorg niet van tafel te halen. Een voorstel om deze bezuinigingen te schrappen, kreeg niet de vereiste steun, voornamelijk door het ontbreken van financiële dekking. Dit besluit brengt de invoering van een aanzienlijke, inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor jeugdhulp een stap dichterbij. En hiermee de toegankelijkheid van essentiële diensten voor kwetsbare jongeren en hun families verder in gevaar.

Toegankelijkheid en kwaliteit sector

Deze bezuinigingen roepen ernstige zorgen op over de toegankelijkheid en kwaliteit van de jeugdzorg. Terwijl het nu juist belangrijk is om in de sector te investeren om goede zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden aan kwetsbare jeugd. Niet voor niets noemt staatssecretaris Volksgezondheid de bezuinigingen onverantwoord.

De 500 miljoen euro aan bezuinigingen op de jeugdzorg is onverantwoord en moet van tafel. De besparingen mogen niet ten koste gaan van de meest kwetsbare kinderen.

Staatssecretaris Van Ooijen tegen de NOS voorafgaand aan het debat over de jeugdbegroting

Zwaar belast

Het is teleurstellend dat er wordt gekozen voor bezuinigingen op een sector die al zwaar belast is. De jeugdzorg heeft dringend behoefte aan vertrouwen en een rijksoverheid die de uitdagingen reëel inschat. Wat ons verder verontrust, zijn de potentiële gevolgen voor de arbeidsmarkt in de jeugdzorg. Verdere financiële beperkingen kunnen leiden tot reorganisaties die onrust veroorzaken (hiervan zijn niet de cao-onderhandelingen de oorzaak), nog hogere personeelstekorten en een toename van de werkdruk voor professionals in de jeugdzorg.

Bovenop bezuinigingen van 1 miljard euro

De bezuiniging van ruim 500 miljoen euro komt bovenop de besparingen van 1 miljard euro van de Hervormingsagenda. ‘Dat is volstrekt onverantwoord, gezien de crisis in de jeugdzorg en jeugdbescherming, waardoor juist jongeren met complexe problematiek op wachtlijsten staan.’ Dat schrijft Tweede Kamerlid Lisa Westerveld in haar ingediende motie aan de Kamer.

Slachtoffer van bezuinigingen

Het welzijn van jongeren en de werkomstandigheden van onze zorgprofessionals mogen niet het slachtoffer worden van bezuinigingen. We roepen de overheid op om de zorgelijke plannen te herzien en in plaats van bezuinigen te investeren in de jeugdzorg. We blijven ons inzetten voor een sterke en toegankelijke jeugdzorg, waarin zowel de professionals als de jongeren de ondersteuning krijgen die ze verdienen.

Laat je stem horen en sluit je aan!

Samen staan we sterker. Tijdelijk betaal je in totaal € 24 voor de eerste zes maanden.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Juridische ondersteuning als het tegenzit