Heb je recht op de transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst?

Als je arbeidsovereenkomst op initiatief van je werkgever wordt beëindigd, heb je recht op een zogenaamde transitievergoeding, een financiële compensatie bij ontslag. Van het beëindigen op initiatief van de werkgever is sprake als hij je arbeidsovereenkomst (met toestemming van het UWV) opzegt, of wanneer de rechter op verzoek van werkgever de arbeidsovereenkomst ontbindt. Ook als je werkgever je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengt, heb je recht op de transitievergoeding. Maar hoe zit dat als je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst? Heb je dan ook recht op betaling van de wettelijke transitievergoeding?

In een vaststellingsovereenkomst staat vaak dat het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt. Dat betekent alleen nog niet dat je ook automatisch recht hebt op betaling van de transitievergoeding. Om te begrijpen hoe dit precies zit, moeten we eerst weten wat een vaststellingsovereenkomst is. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, zal werkgever vaak proberen om dit in onderling overleg te regelen. Dit heet een beëindiging met wederzijds goedvinden. De afspraken over de beëindiging worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst, die door beide partijen wordt ondertekend. Op basis van de wet is een transitievergoeding niet verschuldigd bij een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Niet met lege handen

Dat betekent niet dat je met lege handen hoeft komen te staan. In de vaststellingsovereenkomst zelf kun je namelijk wel opnemen dat je een ontslagvergoeding ontvangt. Voor het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding, vormt de transitievergoeding vaak het uitgangspunt. Als je werkgever je immers zou ontslaan met toestemming van het UWV of door ontbinding bij de kantonrechter, zou je wel aanspraak hebben op de transitievergoeding. Het is ook mogelijk om te onderhandelen over een hogere vergoeding, bijvoorbeeld als er eigenlijk onvoldoende reden is voor een ontslag.

Om antwoord te geven op de vraag aan het begin van deze blog: bij een vaststellingsovereenkomst heb je geen recht op de wettelijke transitievergoeding, maar op de vergoeding die je opneemt in de overeenkomst zelf. Het is dus belangrijk om goed op te letten wat hierover in de vaststellingsoverkomst is opgenomen. Een jurist van CNV kan je hierbij helpen door de hoogte van de transitievergoeding te controleren of door over de vergoeding te onderhandelen.

Neem contact met ons op

Heb jij een vaststellingsovereenkomst van je werkgever ontvangen en wil je deze laten controleren? Of wil je weten of het reëel is om over de vergoeding te onderhandelen? Neem dan contact op met CNV Info: per mail via cnvinfo@cnv.nl of telefonisch via 030-7511003.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.