Iedereen verdient gelijkheid op de werkvloer

Recent geïnstalleerd als burgemeester van Leiderdorp, laat Tjarda Struik, de 'blindfluencer', zien wat mogelijk is ondanks beperkingen. Op deze Internationale Dag voor Mensen met een Beperking reflecteren we op de uitdagingen en kansen in de arbeidsmarkt. Een recente peiling van CNV toont aan dat gelijke kansen voor werkenden met een beperking nog niet overal realiteit zijn.

Van de werkenden met een fysieke beperking (rolstoel, slechthorend, slechtziend) ervaart een groter deel zich wel eens gediscrimineerd en ongelijk behandeld dan respondenten zonder fysieke beperking (35% tegen 27%). Een derde voelde zich bovendien wel eens geïntimideerd door directe collega’s, tegen 18% van de hele groep respondenten. Dit komt overeen met eerdere bevindingen van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). “Mensen met een beperking krijgen vaker te maken met discriminatie en pesten op de werkvloer dan collega’s zonder beperking (SCP, 2022). Ook geven zij aan minder kansen te krijgen”.

De kracht van objectieve werving en selectie

Een belangrijke stap richting gelijkheid is het objectief werven en selecteren van kandidaten. Mensen moeten beoordeeld worden op hun talenten en capaciteiten, niet op hun beperkingen. De vaak eenzijdige blik op die beperkingen leidt nu vaak tot uitsluiting of is bron voor intimidatie of discriminatie. Movisie biedt praktische handreikingen voor een objectiever wervingsproces.

Inspirerend voorbeeld: De 'Blindfluencer' burgemeester van Leiderdorp

Recent is Tjarda Struik, beter bekend als de 'blindfluencer', geïnstalleerd als burgemeester van Leiderdorp. Als bijna volledig blinde TikTok influencer en nu burgemeester, laat Struik zien hoe belangrijk het is om te focussen op wat mensen wél kunnen in plaats van op hun beperkingen. Haar installatie, waarbij raadsleden geblinddoekt werden om te ervaren hoe het is om bijna zonder zicht door het leven te gaan, benadrukt haar missie voor meer toegankelijkheid en inclusiviteit.

Neem verantwoordelijkheid voor inclusie

CNV roept zowel het nieuwe kabinet als werkgevers op om meer mensen met een beperking aan te nemen en echt te kijken naar wat zij wel kunnen. Dit is cruciaal voor individuele waardigheid en het benutten van waardevol arbeidspotentieel. In aanloop naar Prinsjesdag deed het CNV een dringende oproep aan de politiek waarin het belang van een inclusieve arbeidsmarkt werd benadrukt. De ambitie van het vorige kabinet om meer mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers te plaatsen is nog niet bereikt. Overheidsorganisaties slagen er nog niet in om deze extra banen te creëren. Een volgend kabinet moet het goede voorbeeld geven en streven naar een arbeidsmarkt waar iedereen mee kan doen.

Jouw rol in een inclusieve arbeidsmarkt

Werk biedt kansen op zelfontplooiing, eigenwaarde en sociale contacten. Dit geldt des te meer voor mensen met een beperking, die vaak geconfronteerd worden met beperkingen in plaats van mogelijkheden. Geconfronteerd worden met wat niet (meer) kan raakt niet alleen de menselijke waardigheid, het is ook economisch-maatschappelijk kortzichtig. Hierdoor blijft waardevol arbeidspotentieel onbenut en neemt de uitkerings- en zorgafhankelijkheid onnodig toe. Belangrijk dat een volgend kabinet het goede voorbeeld geeft en afspraken maakt waardoor er meer mensen met een arbeidsbeperking mee kunnen doen en te streven naar een inclusieve arbeidsmarkt. CNV zal de politiek hierop blijven wijzen en blijft samen met leden en stakeholders zoeken naar oplossingen die van belang zijn voor werkenden met een beperking.

Laat je stem horen en sluit je aan!

Samen staan we sterker. Tijdelijk betaal je in totaal € 20,23 voor de eerste zes maanden.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Juridische ondersteuning als het tegenzit