Jouw baas heeft te veel loon uitbetaald, moet jij terugbetalen?

Guus krijgt de schrik van zijn leven als hij een brief van zijn werkgever ontvangt, waarin hem wordt medegedeeld dat hij te veel loon heeft ontvangen. De werkgever gaat dit verrekenen met het vakantiegeld dat hij binnenkort ontvangt. Guus is hier uiteraard niet blij mee. Het vakantiegeld heeft hij hard nodig, zodat hij in de zomer met zijn gezin kan bijkomen van een jaar hard werken in de coronaperiode. Hij vraagt direct om advies aan een juridisch adviseur van CNV Connectief.

Wat was er aan de hand? Guus werkt in een zorginstelling en heeft regelmatig slaapdiensten. Sinds jaar en dag krijgt hij hiervoor zijn normale salaris uitbetaald, een vergoeding in tijd en een vergoeding in geld. De werkgever compenseert deze uren al op deze manier sinds Guus in 2016 in dienst kwam. Eind 2020 ontdekt de werkgever de gemaakte fout. Hij geeft Guus en zijn collega’s aan dat ze in strijd met de cao hebben gehandeld en te veel loon hebben uitbetaald. Ze zullen vanaf 1 januari 2021 het loon op de juiste wijze gaan betalen, het te veel betaalde loon wordt verrekend met het vakantiegeld.

Terugvorderen mag

Guus vraagt zich af of dit zomaar kan. Het korte antwoord daarop is ja. Als jouw werkgever te veel loon aan jou betaald, dan mag hij dit in principe terugvragen. Je moet dit dan terugbetalen. Ongeacht of er sprake is van een fout van de werkgever of een andere oorzaak. Al het loon dat zonder verplichting is betaald, wordt juridisch gekwalificeerd als zogenaamd onverschuldigde betaling. De wet bepaalt dat dit bedrag mag worden teruggevorderd van een werknemer en desnoods mag worden verrekend met een latere salarisbetaling.

Praktijk minder zwart/wit

In principe moet Guus het te veel ontvangen loon dus terugbetalen. Gelukkig is de praktijk iets minder zwart/wit in dit soort situaties. Er zijn gerechtelijke uitspraken bekend, waarbij de werkgever achteraf bezien niet mag gaan verrekenen. De rechter toetst aan de zogeheten 'maatstaven van redelijkheid en billijkheid' of een werkgever het te veel betaalde loon mag terugvorderen. De juridisch adviseur beroept zich namens Guus hierop in een procedure die volgt.

Niet redelijk

In het geval van Guus heeft de rechter inmiddels geoordeeld dat een terugvordering niet redelijk is. De rechter komt tot deze conclusie omdat Guus niet kon weten dat er een fout was gemaakt door de werkgever. De werkgever had dit zelf immers ook jarenlang niet door. Wel mag de werkgever stoppen met het dubbel uitbetalen van de slaapdiensten. Hij moet de cao volgen.

Guus had geluk in dit geval. Het komt helaas ook vaak voor dat de juridisch adviseurs moeten concluderen dat een werkgever terecht het te veel betaalde loon mag terugvragen. Controleer daarom regelmatig je loonstrook. Heb je twijfels of vragen over de uitbetaling van je loon? Neem dan contact op met CNV Info.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.