Ontslag op staande voet, toch transitievergoeding!

Maria, 63 jaar oud, werkt al 21 jaar bij een apotheek. Op zekere dag wordt zij op heterdaad betrapt bij het meenemen van artikelen zonder deze te betalen. Zij bekent dit al vaker te hebben gedaan. Haar werkgever vindt dit een dringende reden voor ontslag, zoals in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen. Diefstal wordt daarin als een van de voorbeelden genoemd. Maria wordt op staande voet ontslagen.

Toch vecht Maria haar ontslag aan bij de kantonrechter. Zij voert aan dat zij al een tijd psychische klachten heeft en bovendien ook nog eens met financiële problemen kampt. Daar komt bij dat er in al de jaren dat zij in dienst was, nooit klachten over haar functioneren waren.

Ontslag terecht

Zou het ontslag in stand blijven, dan heeft zij geen recht op een WW-uitkering omdat zij verwijtbaar werkloos is. Bovendien krijgt zij daardoor geen transitievergoeding. Deze wordt hoger als je langer in dienst bent. Voor elk dienstjaar levert dit een derde maandsalaris op. Bij een dienstverband van 21 jaar gaat het om 7 maandsalarissen. De kantonrechter verwerpt de argumenten van Maria en vindt dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven.

Hoger beroep

Maria laat het hier niet bij zitten en gaat in hoger beroep bij het Gerechtshof. Hier voert zij dezelfde argumenten aan als bij de kantonrechter. Ook het Gerechtshof gaat niet mee in de door haar aangevoerde argumenten en meent dat het ontslag haar te verwijten valt.

Wel transitievergoeding

Het ontslag blijft dus ook hier in stand. Wel vindt het Gerechtshof dat zij recht heeft op de transitievergoeding. En dit is wel zeer opmerkelijk. Er zijn namelijk omstandigheden die het mogelijk maken dat er toch een vergoeding wordt toegekend als iemand op staande voet wordt ontslagen, maar alleen in zeer bijzondere gevallen. Dit is zo in het Burgerlijk wetboek geregeld en wordt in de praktijk ‘het luizengaatje’ genoemd.

Rechtvaardigende omstandigheden

Als het écht niet redelijk is geen transitievergoeding toe te kennen, kan deze dus toch worden toegekend. Een voorbeeld hiervan is als iemand onder invloed van ernstige psychische klachten of ten gevolge van een ziekte een ontslag op staande voet veroorzaakt waardoor er geen sprake van verwijtbaarheid kan zijn. Een ander voorbeeld is als er wel sprake is van ernstige verwijtbaarheid maar er omstandigheden zijn die een transitievergoeding tóch rechtvaardigen.

Onberispelijk dienstverband

In het geval van Maria speelt voor het Gerechtshof mee dat haar lange en onberispelijke dienstverband, haar eenzijdige ervaring, haar geringe kansen op de arbeidsmarkt door haar leeftijd en haar psychische en lichamelijke beperkingen, maken dat zij toch recht heeft op een Transitievergoeding, In haar geval een bedrag van € 10.000,-. Haar baan is zij echter wel kwijt.

Ook een vraag over transitievergoeding? neem dan contact met ons op! Op werkdagen zijn wij telefonisch van 8 tot 18 uur bereikbaar op 030 7511001 of per mail via info@cnv.nl.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.