Privacyregelgeving ingewikkelde materie voor veel werknemers

In de toekomst zal het steeds gewoner worden om persoonsgegevens op te vragen en na te gaan of deze correct zijn. Ook voor werkgevers is het in de praktijk nog wennen als een verzoek wordt gedaan om deze in te zien.

Zo ook in het geval van Vincent, die decennia lang bij een grote overheidsorganisatie had gewerkt en na zijn ontslag een verzoek had gedaan op grond van artikel 15 AVG, de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Het ontslag zat hem namelijk nog steeds niet lekker en hij vermoedde dat er buiten de stukken in zijn personeelsdossier nog veel meer informatie was die een ander licht op de zaak konden werpen.

Inzagerecht

Martin wist namelijk dat er voorafgaande aan zijn ontslag overleg was geweest tussen de verschillende afdelingen waar hij had gewerkt. Hij wilde er achter komen wat hierover allemaal was uitgewisseld. Hij dacht dat het beter was zijn verzoek heel algemeen te formuleren omdat hij wilde dat alles boven tafel kwam. Dat is op zich juist. Het gaat om het recht de eigen persoonsgegevens in te zien. Dit zijn gegevens die direct over iemand gaan of naar iemand zijn te herleiden, zoals naam, adres, telefoonnummer en BSN. Het gaat dus niet om het recht je hele procesdossier in te zien, wat Vincent aanvankelijk dacht.

Europese regeling

Van belang is te weten dat er zowel Europese als nationale regels zijn. Iedereen kent ondertussen wel de term ‘AVG’. Daarnaast is er een Europese regeling die daarin wat rechten betreft verder gaat. Deze komt van de European Data Protection Board en heet General Data Protection Regulation. In Nederland kennen wij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op rectificatie

In artikel 15 van de AVG is opgenomen dat betrokkene het recht heeft om uitsluitsel te verkrijgen over, maar ook inzage te krijgen in zijn persoonsgegevens. Betrokkene mag ook vragen wat de verwerkingsdoeleinden zijn en hoe lang de gegevens worden opgeslagen. Ook heeft hij het recht om de gegevens te rectificeren, te wissen, de verwerking ervan te beperken en om bezwaar te maken.

Niet verstandig

De (ex-)werkgever had in het geval van Vincent wel het recht te vragen met welk doel hij een beroep deed op zijn inzagerecht. Het is dan niet verstandig te vermelden dat deze gebruikt worden om bijvoorbeeld een juridische procedure tegen de ex-werkgever te starten. Daar is deze procedure niet voor bedoeld. Na onze bemiddeling werd de werkgever toeschietelijker.

Recht op anonimiseren

Een probleem was wel dat Vincent op afdelingen had gewerkt waar soms uiterst gevoelige informatie werd gebruikt. De werkgever had daarom het recht gegevens te anonimiseren, onder andere door deze zwart te maken. Ook bepaalde notities, waarvan hij het bestaan wist, hoefden niet te worden overgelegd. Dit omdat het slechts aantekeningen waren waarin functionarissen hun gedachten op papier hadden gezet en die bovendien informatie bevatten die de belangen van derden zouden schaden. Vincent had hier wel begrip voor. Overigens wilde de werkgever aanvankelijk kosten in rekening brengen, maar na onze uitleg dat dit in beginsel niet kan, werd dit achterwege gelaten.

Niet op de spits drijven

Vincent vroeg ons een rol te spelen omdat zijn ex-werkgever zijn verzoek in eerste instantie botweg had afgewezen en hij de zaak niet onnodig op de spits wilde drijven. Hoewel het wat voeten in de aarde heeft gehad, zijn wij er uiteindelijk in goed overleg uitgekomen en heeft Martin inmiddels meer vrede met hoe alles gelopen is. Duidelijk is wel dat in dit tijdperk, waarin de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan, de privacy steeds meer onder druk komt te staan en regelgeving van essentieel belang blijft.

Ook vragen over AVG en persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op! Op werkdagen zijn wij telefonisch van 8 tot 18 uur bereikbaar op 030 7511001 of per mail via info@cnv.nl.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.