Verplichtingen werkgever en werknemer bij re-integratie nader bekeken

Werkwijzer Poortwachter UWV

In de praktijk valt het op dat werkgevers (lees: leidinggevenden) eigenlijk niet goed weten wat hun verplichtingen en die van de werknemer zijn als deze moet re-integreren. Neem Jantien, inmiddels de zestig gepasseerd, werkzaam bij een grote overheidsorganisatie. Haar werkgever had van UWV zelfs al een loonsanctie gehad omdat niet genoeg aan haar re-integratie was gedaan. De arbeidsdeskundige had ook uitvoerig de loonsanctie gemotiveerd en waar het dus aan schortte.

Jantien nam contact met ons op omdat tijdens de gesprekken die zij met haar leidinggevende had, de bal steeds bij haar werd gelegd. Van haar werden initiatieven verwacht, door bijvoorbeeld bij andere afdelingen te informeren of er vacatures waren. Ze had echter nog steeds last van mentale beperkingen en vond dit allemaal lastig. Bovendien had zij de indruk dat haar leidinggevende weliswaar te goeder trouw was, maar dat het schortte aan kennis over het re-integratietraject.

Verplichtingen werkgever

Omdat Jantien het gevoel had tegen een muur aan te lopen heb ik in een e-mail het verhaal van de arbeidsdeskundige nog maar eens geciteerd. Daarnaast heb ik op de Werkwijze Poortwachter (versie 1 augustus 2022) van UWV gewezen. Hierin staat alles over re-integratieverplichtingen beschreven. Hoofdstuk 4 (Inrichten re-integratie) hiervan is vooral van belang. Daarin worden het Doel, Spoor 1 en Spoor 2, en de verplichtingen van de werknemer én van de werkgever beschreven.

Actief zoeken door werkgever

Onder 4.5.1 van de Werkwijzer is opgenomen dat de werkgever spontaan passende werkzaamheden moet aanbieden en zo nodig opdragen. De zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven te gaan. Het enkel attenderen op vacatures of laten kennismaken met een manager is niet genoeg. Het informeren naar vacatures bij andere bedrijfsonderdelen of het laten meedraaien in sollicitatieprocedures is ook niet voldoende. De werkgever moet dus actief zoeken en bemiddelen naar passend werk binnen de eigen organisatie.

Passende oplossing

Wanneer een werknemer zelf voorstellen voor andere passende werkzaamheden in een bedrijf of organisatie doet, moet de werkgever daar positief op reageren. Afwijzing kan alleen plaatsvinden als de werkgever dit voldoende motiveert. Zelfs als er sprake is van een krimpende organisatie of als er sprake is van een arbeidsconflict moet de werkgever naar een passende oplossing zoeken. Tenzij herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht.

Gezamenlijke inspanning Daarnaast wordt van de werkgever een extra inspanning verwacht als het gaat om oudere werknemers met een langdurig dienstverband.

Een duidelijk verhaal voor Jantien en haar leidinggevende. Het volgende evaluatiegesprek in aanwezigheid van een re-integratieadviseur verliep dan ook aanmerkelijk beter dan het gesprek ervoor. Er werden duidelijke afspraken gemaakt over wie wat ging doen. Want uiteindelijk blijf re-integratie een gezamenlijke inspanning.

Ook vragen over de Wet Poortwachter? Neem dan contact met ons op! Op werkdagen zijn wij telefonisch van 8 tot 18 uur bereikbaar op 030 7511001 of per mail via info@cnv.nl.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.