Cao Hoger Beroepsonderwijs (hbo)

Looptijd: -
Nieuwe cao in onderhandeling
Renilde van Driel
Onderhandelaar cao Hbo

Hoeveel verdient een docent in het hbo? En hoeveel vakantiedagen heeft die docent? Dit staat allemaal in de cao Hoger Beroepsonderwijs. In de cao vind je afspraken over loon, werktijden, toeslagen, vakantie, overwerk en pensioen. Deze cao geldt niet alleen voor docenten op het hbo, maar voor alle werknemers in het hoger beroepsonderwijs. Wij maken ons sterk voor de onderwerpen die leden van CNV Onderwijs aandragen. Een belangrijk speerpunt in de huidige cao is bijvoorbeeld de werkdruk.

Belangrijkste punten

  • Looptijd: 1 april 2023 t/m 30 juni 2024

  • Loon: schaal 1 t/m 10 per 1 juli 2023 verhoogd met 150 euro bruto, schalen 11 en 12 krijgen 100 euro bruto en een extra trede. Schalen 1 t/m 12 per 1 juli verder verhoogd met 6,36%. Schaal 13 en hoger structurele verhoging van 6,36%.

  • Vanaf 1 september 2023 worden docentfuncties met een volledige en overdraagbare basiskwalificatie didactische bekwaamheid (bdb) en basiskwalificatie examens (bke) minimaal op schaal 11 gewaardeerd.

  • Werkdruk: Er worden verdere afspraken gemaakt over het werken met realistische taakopdrachten op individueel en teamniveau. Werklast wordt gedefinieerd in de nieuwe cao en werknemers kunnen hun individuele taakopdracht laten toetsen door een onafhankelijke klachtencommissie.

  • Vitaliteit: Afspraken over o.a. verhoging van de uitkering bij aanvullend geboorteverlof en uitbreiding van de regeling werktijdvermindering senioren.

  • Arbeidsongeschiktheid: Om grote inkomensterugval bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, sluiten hogescholen een collectieve verzekering af of garanderen zij een minimum inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Renilde van Driel
Onderhandelaar cao Hbo

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen