CNV-onderzoek: bijna 1 op de 5 werkenden zit tegen een burn-out aan

De helft van alle werkenden ervaart momenteel een hoge werkdruk. Bijna 1 op de 5 zit tegen een burn-out aan. Dit blijkt uit nieuw CNV-onderzoek, uitgevoerd door Maurice de Hond onder een representatieve groep van 3.000 werkenden.

Het CNV luidt de noodklok op basis van deze cijfers. ‘Deze hoge cijfers hebben we niet eerder gezien. Bijna 2 miljoen werkenden zitten nu tegen een burn-out aan. Een triest record, net als het huidige ziekteverzuim dat eveneens op recordhoogte zit. Tegelijkertijd is de krapte op arbeidsmarkt zeer hoog, blijkt uit CBS-cijfers vandaag. Met minder mensen moet steeds meer werk worden gedaan – wat leidt tot een vicieuze cirkel van nog meer werkdruk en ziekteverzuim,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Stakingen
‘We roepen werkgevers op om de focus te leggen op het drastisch verlagen van de werkdruk. Minder administratieve lastendruk, minder vergaderingen en meer ‘nee’ accepteren van werknemers. Meer zeggenschap over werktijden en werkinhoud is ook cruciaal. Teveel mensen staan op dit moment op omvallen. Het verlagen van de werkdruk moet daarom prioriteit nummer 1 krijgen. Zeker in een arbeidsmarkt waarin met steeds minder mensen het werk wordt gedaan. De vele stakingen die het CNV voert, gaan ook over het verlagen van de werkdruk. Werkdruk zal steeds vaker aanleiding zijn om het werk neer te leggen.' 

Kosten: 3,3 miljard euro
De kosten voor psychisch verzuim liggen op dit moment op 3,3 miljard euro, blijkt uit recente TNO-cijfers. Per werknemer is dit gemiddeld 12.000 euro per jaar. Fortuin: ‘Werkdruk is een peperduur fenomeen. Werkgevers die de werkdruk verlagen, besparen dus tienduizenden euro’s. Dit is een hoger bedrag dan het kleine beetje productiviteitsverlies dat misschien gepaard gaat met het verlagen van de werkdruk. Hoewel veel onderzoeken aantonen dat werknemers juist productiever worden als ze meer ruimte krijgen.’  

Zorgsector
Bij de sectoren Zorg (62%), Onderwijs (56%) en Media (52%) is de werkdruk het hoogst. Bij theoretisch opgeleiden is de werkdruk hoger dan bij praktisch opgeleiden. In de zorg zit 1 op de 4 werkenden tegen een burn-out aan.

Vrouwen
Vrouwen (55%) ervaren vaker een hogere werkdruk dan mannen (45%). Ook het aantal vrouwen dat tegen een burn-out aan zit (22%) is hoger dan bij mannen (15%). ‘Mogelijk dat veel vrouwen teveel ballen in de lucht houden en de taakverdeling thuis niet optimaal is. Bijna de helft van de vrouwen heeft daarnaast vaak het gevoel klem te zitten tussen werk, privé en andere verplichtingen, bij mannen is dit 35% blijkt uit dit onderzoek. We roepen zowel mannen als vrouwen op om thuis de zaken goed te regelen. Een ontspannen en gezonde samenleving begint niet alleen op de werkvloer, maar ook thuis.’