Al het nieuws

Leden CNV Onderwijs stemmen in met nieuwe cao hbo

Het hbo heeft sinds 1 oktober een nieuwe cao. Een groot deel van de leden van CNV Onderwijs stemden in met het onderhandelaarsakkoord. Sectorvoorzitter Hoger Onderwijs van de bond Luc van Dijk is tevreden: ‘Een redelijk positief resultaat in deze tijd om aan de achterban te laten zien.’

Hoewel de standpunten van de bonden en de Vereniging Hogescholen aanvankelijk nog ver uiteen lagen heeft 89 procent van de leden goedkeuring gegeven aan het onderhandelaarsresultaat. Van Dijk: ‘Een structurele loonsverhoging van 2 procent, een pensioendragende eenmalige uitkering van €880,- en structurele aandacht voor werkdruk en vitaliteit is een resultaat waar we best tevreden over mogen zijn.’ Voorzitter van CNV Onderwijs Daniëlle Woestenberg benadrukt dat ondanks landelijke afspraken in deze bijzondere tijd met de medezeggenschapsraad gesprekken kunnen worden gevoerd over het nieuwe werken.

Belangrijkste punten uit de nieuwe cao:

-een looptijd van 1 januari 2021 tot 1 april 2022

-2 procent meer salaris per 1 februari 2022

-in november een eenmalige pensioengevende uitkering van € 880,- bruto op basis van een fulltime dienstbetrekking

-bestaande werkdrukplannen worden herijkt en aangescherpt op basis van afspraken met de PMR

-iedere hogeschool moet in overleg met de PMR een regeling te treffen die werknemers in staat stelt op een verantwoorde manier thuis te werken

-werken aan een regeling om de vitaliteit en capaciteit van alle categorieën werknemers (beginnend, middengroep en ouderen) te behouden

-verhoging per 1 februari 2022 van het beginsalaris van loonschaal 1 naar € 1.800,- bruto