Ultimatum onderwijsbonden aan kabinet

CNV Onderwijs, AOb, FNV Overheid en FvOv stellen het kabinet een ultimatum dat op 16 juni (ruim na de komende voorjaarsnotabehandeling) afloopt. In een brief roepen de bonden op om leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders een eerlijk salaris te bieden. Gaat het kabinet niet integraal akkoord met de eis van 12 procent extra loonruimte voor 2023, dan roepen de bonden hun leden na de zomervakantie op om deel te nemen aan collectieve acties en stakingen

De afgelopen jaren heeft CNV Onderwijs samen met de onderwijsbonden voortdurend aandacht gevraagd voor de toenemende lerarentekorten en de steeds grotere problemen in het primair en voortgezet onderwijs.

‘Goed onderwijs raakt ons allemaal! Het onderwijs staat al jaren onder grote druk. De kwaliteit gaat, ondanks de tomeloze inzet van het onderwijspersoneel, steeds meer achteruit’, zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs. ‘Leraren, klassenassistenten en onderwijsondersteuners verdienen waardering en een eerlijk salaris.’

Laat onderwijs niet in de soep lopen

CNV Onderwijs wil meer waardering en structureel geld voor marktconform loon om banen in het onderwijs aantrekkelijk te maken en het lerarentekort aan te pakken. De bond wil beleid gericht op vertrouwen en minder op controle, zodat de onderwijsprofessional zich op de kerntaken kan richten in plaats van op administratieve- en regeltaken. Dit zijn ook ingrediënten van de soepblikken die CNV Onderwijs op donderdag 25 mei tijdens de landelijke VO-actie in Den Haag aanbiedt aan minister Wiersma.

Eerlijk salaris

Bied leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders een eerlijk salaris. Investeren in een goede loonontwikkeling is de basis van onderwijskwaliteit. Door inflatie heeft het onderwijspersoneel flink ingeleverd aan koopkracht. Het is de werkgeversverantwoordelijkheid van de onderwijsraden om te zorgen voor een goed en concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket. Om hierin tegemoet te komen is een structurele overheidsbijdrage van het kabinet noodzakelijk.

Voorkom langslepend cao-traject

In een ultimatum vragen CNV Onderwijs en de onderwijsbonden het kabinet om gebruik te maken van de mogelijkheid om extra loonruimte vrij te maken voor 2023. De onderwijssector kan zich in deze tijden van personeelstekorten geen langslepende cao-trajecten en de daarbij horende onrust permitteren.

Als het kabinet niet tegemoet komt aan de eisen van bonden en slechts rond de 5 procent aan arbeidsvoorwaardenontwikkeling toekent, dan volgen er na de zomervakantie hardere acties en stakingen