Kijk terug | CNV Verkiezingsdebat 2023

Bekijk nu de 10 minuten-samenvatting

In de aanloop naar de verkiezingen op 22 november 2023 organiseerde het CNV een verkiezingsdebat waarbij 6 kandidaat-Kamerleden met elkaar in discussie gingen over werk en inkomen. Onder begeleiding van CNV-bestuurders Piet Fortuin en Daniëlle Woestenberg ging het in Utrecht onder andere over flexwerken en het verkorten van de werkweek. Daarnaast brachten CNV-leden hun persoonlijke verhalen en vragen in.

CNV Verkiezingsdebat 2023 | Samenvatting

Deelnemers

Zo'n vijfenzeventig leden van CNV en belangstellenden kwamen bijeen in het bedrijfsrestaurant van het CNV in Utrecht om zes kandidaat-Kamerleden met elkaar in gesprek te zien gaan over hun visie op werk en inkomen. De aanwezige politici waren Tjebbe van Oosterbruggen (NSC), Daan de Kort (VVD), Mariëtte Patijn (PvdA/GL), Hilde Palland (CDA), Dorien Blommers (D66) en Pieter Grinwis (CU). Een divers veld, wat dan ook leidde tot levendige discussies naar aanleiding van de drie stellingen.

Stellingen

Het debat vond plaats naar aanleiding van een drietal stellingen over onderwerpen waar het CNV zich hard voor maakt:

  • Stelling 1: Een leraar of verpleegkundige kan nooit een ZZP'er zijn
  • Stelling 2: Vakbonden zijn dé partij om mensen van werk-naar-werk te begeleiden, niet de overheid of commerciële partijen
  • Stelling 3: Een 30-urige werkweek brengt de arbeidsmarkt weer in balans.

Naast de stellingen was er ook ruimte voor vragen, verhalen en opmerkingen vanuit het publiek. De volledige opname van de avond is hieronder te bekijken.

CNV Verkiezingsdebat | Tweede Kamerverkiezingen 2023