Alles over staken: je rechten en plichten

Het gebeurt weleens dat de vakbonden lijnrecht tegenover je werkgever komen te staan. Omdat je baas bijvoorbeeld niet bereid is jou en je collega's beter te behandelen. Soms zien we dan geen andere oplossing dan een staking. Jij en je collega’s leggen het werk dan neer om druk uit te voeren. Wat zijn je rechten en plichten tijdens een staking?

Wanneer staakt het CNV?

Een staking is een zwaar middel. Dat doen we niet zomaar. Alleen als we er na veel gesprekken met je werkgever niet uitgekomen zijn, organiseren we in sommige gevallen een staking.

Een staking gaat pas door als onze leden daarmee akkoord zijn. We leggen ons voornemen altijd voor aan de leden die voor het bedrijf of binnen de branche werken. Minimaal driekwart van de leden moet akkoord zijn met de staking.

Stemmen de leden voor? Dan leggen we een ultimatum neer bij de werkgever. Hierin staan alle eisen en een deadline. Voldoet de werkgever voor die datum niet aan de eisen? Dan kun je rechtmatig overgaan tot staken.

Inschrijven als staker

Wil je staken? Dan schrijf je je op de locatie van de staking in als staker. Je hoef je werk dan niet te doen. Wij delen de lijst met stakers niet met je werkgever. Schrijf je je niet in? Dan krijg je helaas geen stakingsuitkering.

Als je geen lid bent van de vakbond hoef je je niet aan te melden. Wil je in aanmerking komen voor een stakingsuitkering? Dan kun je ter plaatse voor een jaar lid worden van het CNV.

FNV staakt wel, CNV niet

In sommige gevallen besluit het FNV wel tot een staking, maar wij niet. Je beslist dan zelf of je meestaakt. Als lid van het CNV kun je je alleen niet inschrijven voor die staking en krijg je dus ook geen stakingsuitkering.

Stakers en werkwilligen

Werknemers zijn niet verplicht om te gaan staken. Als doorwerkt tijdens een staking, ben je een werkwillige. Misschien zijn er collega's die besluiten niet mee te staken. Of kun jij je niet vinden in die oplossing. Je mag dat altijd met elkaar bespreken, maar houd het netjes.

 • Stakers mogen niet geïntimideerd worden.
 • Stakers mogen ook geen druk uitoefenen op collega's die niet willen staken.

Bedenk dat stakers en werkwilligen na een staking ook gewoon weer samen moeten werken.

Regels tijdens het staken

Bij de staking zijn actieleiders aanwezig. Zij zijn verantwoordelijk voor het verloop van de staking. Volg hun instructies om alles netjes te laten verlopen.

 • Vraag aan de actieleider wat wel en niet mag.
 • Plaats actiemateriaal op plekken waar dat mag.
 • Beschadig geen spullen.
 • Ga respectvol met elkaar om en steun elkaar.

Spontane staking

Er start ook weleens een staking zonder dat de vakbonden daarbij betrokken zijn. Een spontane actie van de werknemers, omdat ze het zat zijn. Niemand heeft in zo een geval recht op een stakingsuitkering. Wij adviseren altijd zo snel mogelijk je vakbond te informeren als er een spontane staking is. Het komt regelmatig voor dat wij de staking dan alsnog steunen en dat je je als staker kan registreren.

Rechten van je werkgever

Je werkgever mag:

 • Maatregelen nemen om de gevolgen van een staking te beperken. Om te voorkomen dat grote machines stukgaan, bijvoorbeeld. Dit gebeurt altijd in overleg met de vakbond en werknemers.

Je werkgever moet:

 • Altijd de veiligheid van de stakers garanderen. Daar worden voor de staking afspraken over gemaakt.

Je werkgever mag niet:

 • Stakers ontslaan.
 • Sancties opleggen, zoals vakantiedagen in mindering brengen.
 • Intimideren of bedreigen.
 • Uitzendkrachten het werk van stakers laten doen.
 • Werkwilligen dwingen het werk van stakers over te nemen.

Word lid van CNV

Word je voor een staking lid van de vakbond? Dan heb je recht op een stakingsuitkering. Als lid profiteer je bovendien van veel andere voordelen. De eerste 6 maanden betaal je in totaal slechts 24 euro voor je lidmaatschap.

 • Recht op een stakingsuitkering
 • Rechtshulp bij problemen op werk en privé
 • Hulp bij je belastingaangifte