Estafetteacties en landelijke staking op 5 oktober

Acties door weigering kabinet tot extra geld salarissen funderend onderwijs

CNV Onderwijs zal na de zomervakantie oproepen tot regionale acties en estafettestakingen in het primair en voortgezet onderwijs, nu het kabinet heeft laten weten de loonruimte voor beide onderwijssectoren niet te vergroten. CNV Onderwijsvoorzitter Daniëlle Woestenberg: ‘Het gaat niet goed met het onderwijs. Het kabinet zégt alles te willen doen om de personeelstekorten niet verder te laten op te lopen, maar is niet bereid daarvoor te betalen.’ Onlangs verliep het ultimatum dat de bonden aan het kabinet hadden gesteld en antwoordde het kabinet negatief.

‘Het kabinet zegt dat de reguliere systematiek van financiering van de loonontwikkeling rekening houdt met de ontwikkeling in de markt. Maar dat is niet wat wij zien. Nu het kabinet geen gehoor geeft aan onze oproep lijkt het funderend onderwijs afgescheept te worden met 5,2 procent loonsverhoging. Dat kàn toch niet waar zijn, nu we in andere publieke sectoren veel hogere percentages koopkrachtreparatie zien', zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs. 'Het vergroten van de kloof tussen funderend onderwijs en de markt werkt verdere leegloop van het onderwijs in de hand. We weten allemaal wat dat betekent voor de onderwijskwaliteit. We hadden heel graag voor de zomervakantie nog een cao akkoord gesloten, zodat met name de onderwijsmedewerkers in de lagere schalen snel verlichting van het koopkrachtverlies zouden merken.’

Ook de PO-Raad en de VO-raad hebben eerder dit jaar bij het kabinet aan de bel getrokken voor extra loonruimte. De Raden zien op dit moment geen mogelijkheid om het koopkrachtverlies volledig te compenseren.

Regio-acties voor leraren, ondersteuners én schoolleiders

CNV Onderwijs zal na de zomer oproepen tot acties en stakingen op regionaal niveau voor onderwijs ondersteunend personeel, schoolleiders én leraren. Deze collectieve acties zullen in een estafettevorm plaatsvinden door het hele land en de leden worden oproepen om massaal met de acties mee te doen. Over de vorm waarin deze plaatsvinden gaat de bond de komende tijd met de leden in gesprek. Op 5 oktober, de Dag van de leraar, zal CNV Onderwijs samen met de andere bonden een landelijke stakingsdag organiseren.