‘Vast contract is mooi, maar breid ook deeltijdfactor uit’

Scholen moeten goed functionerende leraren na een jaar verplicht een vast contract bieden. Dat staat in een wetsvoorstel van de onderwijsministers Dijkgraaf en Wiersma. CNV Onderwijs is blij met het initiatief, maar plaatst wel kanttekeningen. ‘Het gaat niet alleen om vaste contracten, maar ook om deeltijdaanstellingen.’

‘Vaste contracten geven zekerheid, stabiliteit en zijn hard nodig voor bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek’, aldus Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs. ‘Het aantal vaste contracten voor starters is gestegen door de tekorten. Dat zien we het sterkst terug in het primair onderwijs. Het bieden van een vaste aanstelling moet echter onderdeel zijn van goed werkgeverschap. We willen niet zien dat het aantal vaste contracten weer daalt zodra de tekorten zijn opgelost. Het kan wat CNV betreft niet zo zijn dat je als bestuur alleen leraren aan je bindt als het je goed uit komt. Daarbij zien we in het mbo een zorgelijke trend. Daar neemt het aantal tijdelijke contracten zonder uitzicht op vast contract juist toe.’

Onderdeel van het binden van personeel en het tegengaan van lerarentekorten, zou ook het uitbreiden van de deeltijdfactor moeten zijn, vindt CNV Onderwijs. ‘Er wordt met name in het PO met veel deeltijdcontracten gewerkt. De minister wil dat leraren vooral fulltime werken. Maar zolang randvoorwaarden als kinderopvang niet geregeld zijn, is het lastig om voltijds aan de slag te gaan.’

Verder zou CNV graag deze wetgeving ook doorgetrokken zien worden naar het hoger onderwijs. Vooral bij universiteiten is het aantal vaste contracten een knelpunt. CNV is hierover ook al in overleg aan de cao-tafel.