Vast contract moet norm worden op universiteit

Vakbonden en werkgevers zijn al enige tijd in overleg over een nieuwe cao Universiteiten. Belangrijk onderwerp hierin zijn vaste contracten. Waar binnen de universiteitsmuren flex de norm is geworden, wil CNV juist dat vast de norm wordt. Meerdere malen is hier door bonden, maar ook door andere actiegroepen, aandacht voor gevraagd.

Vast werk, maar tijdelijk contract

Wat we zien binnen de universiteiten is dat er veel docenten zijn die structureel werk verrichten, maar keer op keer een tijdelijk contract krijgen. Het aantal flexcontracten is enorm: 43% heeft een tijdelijke aanstelling. Onder de docenten op sommige universiteiten is dit zelfs meer dan 70%. ‘De angst van docenten om zich hierover uit te spreken is groot, want je bent natuurlijk bang voor je positie aangezien je een tijdelijk contract hebt’ aldus CNV-bestuurder Abhilash Sewgobind.

Geen toekomst

CNV hoort van leden dat zij bang zijn voor de toekomst. Een huis kopen betekent een luxe voor docenten die tijdelijke contracten hebben. Want als je niet over een vast contract beschikt, is het heel moeilijk om bijvoorbeeld een hypotheek te krijgen. Daarnaast kun je niet naar de toekomst toe leven, omdat je weet dat je maar een tijdelijk contract hebt.

Universiteiten vrezen de daling in studentenaantallen en willen daarom beweeglijk blijven in hun personeel. CNV Onderwijs is van mening dat daar waar er aantoonbaar structureel werk is, er een vast contract onder dient te liggen.

Cao

Er moeten heldere afspraken komen in de nieuwe cao over meer vaste banen binnen de universiteitswereld. Sewgobind: ‘Het is een gotspe dat medewerkers in zulke onzekerheid worden gehouden. Wij snappen dat je ziek en piek moet opvangen, maar dat zijn uitzonderingen die wat ons betreft samenhangen met goed personeelsbeleid. We gaan ons inzetten om in de cao hier duidelijke afspraken over te maken, zodat een vast contract de norm wordt.’