Onderhandelingen cao Universiteiten tijdelijk stopgezet

Waar de bonden inhoudelijke slagen in de cao wilden maken, toonden de werkgevers minder ambitie in de tweede ronde van de cao-onderhandelingen. Economische, politiek en maatschappelijk zijn de ontwikkelingen volgens hen zo onzeker dat universiteiten alle zeilen moeten bijzetten om alles in goede banen te leiden. Reden waarom de bonden de gesprekken tijdelijk hebben stopgezet.

Op basis van de vragenlijsten die leden hebben ingevuld, de input van de sectorgroep Universiteiten en de CNV Arbeidsvoorwaardennota 2024 hadden onderhandelaars Natasja Heuwer en Fred Veer een gedegen inzet samengesteld voor de nieuwe cao Nederlandse Universiteiten. Daarin veel punten op verschillende terreinen, zoals eerlijke beloning, kwaliteit en zekerheid van werk en een sterke vakbond (zie de bijlage). Maar de werkgevers willen het liefst een beleidsarme cao af waar de focus vooral ligt op loon. Dit omdat de economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen dusdanig onzeker zijn dat universiteiten nu al alle zeilen bij moeten zetten om alles in goede banen te leiden.

Visie van de leden

Heuwer en Veer: ‘Voor ons is hetgeen waar de werkgevers over willen onderhandelen veel te mager. We gaan daarover opnieuw in gesprek met de achterban. Wie zijn visie met ons wil delen, kan dat mailen naar: n.heuwer@cnv.nl of f.a.veer@tudelft.nl. Graag onder vermelding van lidmaatschapsnummer en de aanhef ‘reactie cao NU’. Het volgende geplande cao overleg is op maandag 6 mei a.s. We gaan er vanuit dat we dan verder kunnen praten met de werkgevers.’