Schoolleiders

Cao Universiteiten

-
Nieuwe cao in onderhandeling
Aaldert Mellema
Onderhandelaar cao Universiteiten

In de cao Nederlandse Universiteiten staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. De cao geldt voor alle medewerkers die bij een universiteit werken. We maken ons sterk voor onderwerpen die leden van CNV aandragen. In de huidige cao zijn de loonsverhogingen een belangrijk speerpunt. Ook hebben we ons hard gemaakt voor de invoering van een ombudsman/-vrouw op elke universiteit. De onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn inmiddels gestart.

Op 25 juni zijn CNV Overheid, de andere bonden en de VSNU tor een onderhandelaarsakkoord gekomen voor een nieuwe cao voor de Nederlandse Universiteiten . gekomen. Het akkoord omvat onder andere een structurele loonsverhoging van 2 procent, een verhoging van het minimum loon én afspraken over meer vaste banen. Leden van CNV Overheid kunnen tot 12 juli hun stem uitbrengen over het akkoord.

Loon:

- 1,64 procent structurele verhoging per 1 juli 2021 en 0,36 procent per 1 januari 2022

- Eenmalige uitkering van €650,- per september 2021 (voor deeltijd naar rato)

- Minimumloon gaat per 1 juli 2021 naar €14,-.

Werkzekerheid en wendbaarheid:

- Uitgangspunt is een vast dienstverband voor universitair (hoofd)docent en hoogleraar

- Niet-wetenschappelijk personeel komt na uiterlijk 12 maanden in vaste dienst

- Wetenschappelijk personeel met een VIDI-beurs komt in vaste dienst

- Ontslagbescherming wordt verkort per 1 juli 2023 naar 10 of 11 maanden en per 1 januari 2025 naar 6 of 7 maanden. Mobiliteitspremie, professionele begeleiding en volledige boventalligheid blijven van kracht. Het begrip reorganisatie krijgt een iets andere invulling.

Werkomstandigheden en werkdruk:

- Voor thuiswerken geldt een vergoeding van €2,- per dag en bovendien een internetvergoeding van 25 euro per maand.

- In de lokale overleggen worden afspraken gemaakt over reële taakopdrachten.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Aaldert Mellema
Onderhandelaar cao Universiteiten
Telefoon
06 51 24 40 29

Downloads

Download jouw cao

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen