Cao Universiteiten 2024/2025: onderhandelingen gestart

De eerste cao-gesprekken voor de nieuwe cao Universiteiten zijn van start gegaan. We willen in juni een goed onderhandelaarsakkoord aan onze leden kunnen voorleggen.

Wat is er al gebeurd om tot een nieuwe cao Universiteiten te komen?

Werkgevers, CNV en andere bonden hebben met elkaar hun inzetten – (dringende) wensen voor de nieuwe cao – gedeeld. Als bonden deelden we onze standpunten gezamenlijk met de werkgevers, onderverdeeld in deze vier thema’s:

  1. Eerlijke beloning
  2. Kwaliteit van werk
  3. Zeker werk
  4. Sterke vakbond

1. Loon in procenten en centen

We pleiten deze cao voor een loonsverhoging in zowel procenten als centen. We willen bovendien een bedrag dat werknemers kunnen inzetten voor verduurzaming van hun woning, het duurzaamheidsbudget. We vinden dat in alle schalen overwerk moet worden vergoed.
Natasja Heuwer, onderhandelaar cao Universiteiten

2. Structureel werk betekent vaste aanstelling

Ondanks de afspraken in de vorige cao moet in deze cao duidelijker worden omschreven dat structureel werk een vaste aanstelling betekent. We vragen dat alle nieuwe beurspromovendi ook een vaste aanstelling krijgen. Onze leden hebben aangegeven dat het functie-ordeningssysteem UFO in de praktijk vaak onvoldoende werkt. We pleiten dan ook voor het actualiseren van het UFO-systeem.

3. Van werkdruk naar werkplezier

Het gesprek over de werkdruk moet blijvend gevoerd. Het belang van het jaargesprek is daarbij groot. We willen dat universiteiten hierover met elkaar het gesprek aangaan om van elkaars best practices te leren. Werkplezier moet voorop staan. En belangrijk: verlofsparen willen we mogelijk gemaakt hebben tot een maximum van 100 weken.

4. Belang vakbond

Het is voor alle werknemers van belang om zich aan te sluiten bij een vakbond als CNV. Samen staan we sterk(er)! Of het nu gaat om het onderhandelingen aan de cao-tafel of statements richting de politiek. Daarom willen we De maand van de vakbond uitbreiden in de cao-afspraken.

Volgende onderhandelingsronde: 27 maart

De werkgevers zetten het liefst in op een beleidsarme cao. Met name omdat het politiek gezien onzekere tijden zijn en er forse financiële uitdagingen liggen. Wel zien ze aanknopingspunten om inhoudelijk over door te praten. Dat gaan we dan ook doen op 27 maart, tijdens de volgende onderhandelingsafspraak.

Sluit je ook aan!

Word nu lid voor slechts € 24 voor de eerste 6 maanden. Je profiteert meteen van alle lidmaatschapsvoordelen.

  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • CNV Extra voordeelprogramma
  • Juridische ondersteuning als het tegenzit