Het lukte nèt om koopkrachtbehoud te realiseren’

Onderwijsbonden vinden klachten universiteiten over cao onterecht

‘Financiële toekomst hoogst onzeker’, waarschuwt collegevoorzitter Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Door de nieuwe cao met 9 procent loonsverhoging dreigt volgens hem mogelijk een begrotingstekort. In zijn vraagt portefeuillehouder Middelen Wouter Heinen van de RUG zich af of ‘die extra loonstijging wel in het belang is van de achterban van de bonden, want dit kan wel eens leiden tot besparingen op de formatie-omvang en daarmee juist de werkdruk verhogen.’

Koopkrachtbehoud voorop

Ook het faculteitsbestuur Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden vreest een begrotingstekort en noemt de cao-stijging als één van de oorzaken. Vergelijkbare verontrustende geluiden komen er van de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Voor de bonden staat koopkrachtbehoud voorop. Bij elke cao-inzet is het belangrijk dat medewerkers er in koopkracht niet op achteruit gaan. Alles wordt duurder, arbeid (personeel) dus ook.

Financieel zwaar

De bonden vinden het dan ook niet terecht om de loonsverhoging in de cao te gebruiken als argument voor mogelijke bezuinigingen. Met een loonsverhoging van 9 procent lukt het nèt om koopkrachtbehoud te realiseren. Met name van leden die onderaan in het loongebouw weten de bonden dat ze het financieel behoorlijk zwaar hebben.

(foto: Bert Beelen)