Akkoord voor nieuwe Cao Universiteiten

Met een grote meerderheid hebben CNV-leden ingestemd met het akkoord voor een nieuwe cao Universiteiten. Daarmee is de nieuwe cao met een looptijd van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 een feit.

Het akkoord omvat onder andere een loonsverhoging van 4 procent, afspraken over het creëren van vaste banen voor zoveel mogelijk medewerkers en een uitbreiding van het geboorteverlof.

De belangrijkste punten:

  1. Looptijd: de cao loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023
  2. Loon: structurele loonsverhoging van 4 procent per 1 juli 2022 plus een eenmalige uitkering van €400,-. Werknemers die het minimumloon van €14,- verdienen, ontvangen een eenmalige uitkering van €750,-.
  3. Extra afspraken: rondom gedeeltelijke doorbetaling van het ouderschapsverlof, nevenwerkzaamheden en scholing.

Zorgen bij leden

Ondanks dat een grote meerderheid voor dit akkoord heeft gestemd, zijn er wel zorgen geuit. Zelfs een loonsverhoging van 4 procent is onvoldoende om de huidige inflatie bij te houden. De huidige cao is beleidsarm en na drie opeenvolgende beleidsarme cao’s, is het belangrijk om in de eerstvolgende cao-onderhandelingen een beleidsrijke cao af te sluiten. Dit houdt in dat er naast loon meer zaken moeten worden geregeld, zoals: werkdruk en loopbaanpaden.

Ook de leden van de andere bonden én de algemene vergadering van de Universiteiten van Nederland hebben inmiddels voor dit akkoord gestemd. Daarmee is de cao Nederlandse Universiteiten 2022 definitief.