Cao Wageningen Research (WR)

Chris Cuperus
Onderhandelaar cao Wageningen Research (WR)

In de cao Wageningen Research (WR) staan afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Deze cao geldt voor medewerkers van de Stichting Wageningen Research. In de huidige cao staan het corona-noodfonds en de structurele loonsverbetering centraal.

Belangrijkste punten

 • Looptijd cao van 1 april 2022 t/m 31 maart 2023.

 • Loonsverhoging van 4 procent per 1 juli 2022, verhoging van het minimum uurloon naar € 14,- per 1 juli 2022.

 • Eenmalige uitkering van € 400,- bruto bij een fulltime contract (36 uur) en voor parttimers naar rato, en een hogere eenmalige uitkering van € 750,- bruto voor werknemers die € 14,- per uur gaan verdienen bij een fulltimecontract (36 uur); voor parttimers naar rato. Deze eenmalige uitkeringen worden in augustus 2022 uitbetaald.

 • Hogere reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer: € 0,04 per km per 1 januari 2023, 100 procent vergoeding van ov-reiskosten per 1 juli 2022 en reiskosten dienstreizen met eigen auto € 0,36 per km.

 • Het vitaliteitspact, zoals opgenomen in de cao WR 2021-2022, wordt structureel onderdeel van de cao WR.

 • Aanpak werkdruk: partijen gaan aan de slag om de hoge werkdruk aan te pakken. Met name met oplossingen tussen leidinggevende en medewerker, die de werkdruk daadwerkelijk omlaag brengen.

 • Ouderschapsverlofregeling: de ouderschapverlofregeling wordt aangepast op basis van wettelijke veranderingen en de afspraken in de cao NU 2022-2023.

 • Scholingsstimuleringsregeling: de scholingsstimuleringsregeling wordt aangepast op basis van wettelijke veranderingen en de afspraken in de cao NU 2022-2023.

 • Bijzonder verlof: partijen gaan in gesprek over verschillende vormen van bijzonder verlof (zoals bijvoorbeeld Rouw- en Mantelzorgverlof) en zij zullen daarbij de ontwikkelingen binnen de Universiteiten van Nederland volgen en de cao WR daarop afstemmen.

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Chris Cuperus
Onderhandelaar cao Wageningen Research (WR)

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

 • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
 • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
 • Stem mee met ledenpeilingen