Onderzoeksinstellingen

Cao Wageningen Research (WR)

-
Nieuwe cao in onderhandeling
Chris Cuperus
Adviseur cao Wageningen Research (WR)
Renilde van Driel
Verantwoordelijk bestuurder cao Wageningen Research (WR)

In de cao Wageningen Research (WR) staan afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Deze cao geldt voor medewerkers van de Stichting Wageningen Research. In de huidige cao staan het corona-noodfonds en de structurele loonsverbetering centraal.

Je nieuwe cao in onderhandeling

We zijn op dit moment in onderhandeling. Er is voorafgaand aan de voorstellenbrief een brede raadpleging onder de leden geweest. De inzetbrief is de basis voor de nieuwe onderhandelingen. De brief hebben we op 14 januari aan de werkgever verzonden. Je kunt deze inzetbrief downloaden onderaan deze pagina. Op 16 februari en 9 maart zijn er overleggen geweest. Op wens van de werkgever was er een time-out van de cao-overleggen ingesteld. Nu is het overleg weer gestart en op 20 april vindt er weer een cao-overleg plaats.

Arbeidsvoorwaarden gelijktrekken

We willen de arbeidsvoorwaarden van de cao Wageningen Research gelijktrekken met de cao van Wageningen University, de cao Nederlandse Universiteiten. We hebben een werkgroep ingesteld die gaat onderzoeken hoe we de twee cao’s gelijk kunnen gelijktrekken. Deze werkgroep van cao-partijen onderzoekt op hoofdlijnen de overeenkomsten en verschillen tussen de cao’s van WR en die van de Nederlandse Universiteiten (NU). Omdat harmoniseren complex en ingrijpend is, hebben wij als vakbonden geopperd om externe expertise in te huren van de AWVN. De werkgever heeft hiermee ingestemd.

Verkort cao-voorstel

Omdat de huidige cao verlopen is en wij proactief te werk gaan, hebben wij op 11 maart een verkort cao-voorstel gedaan. Hierin zijn in ieder geval onze voorstellen betreft de eindejaarsuitkeringen en thuiswerkregeling opgenomen. Zie onderstaande onderhandelingspunten welke punten we in het verkorte voorstel hebben meegenomen. Je kunt onze inzetbrief ook downloaden onderaan deze pagina.

We onderhandelen over de volgende punten:

 • Loonsverhoging
  Wij stellen voor om de salarisschalen en de feitelijke salarissen structureel met 5 procent te verhogen.
 • Verhoging eindejaarsuitkering (opgenomen in verkort cao-voorstel)
  Wij stellen voor om de eindejaarsuitkering te verhogen tot hetzelfde niveau als van de Wageningen Universiteit (WU). Om een redelijk en passend voorstel te doen, stellen wij voor de eindejaarsuitkering in twee gelijke stappen op niveau van de WU te brengen. Concreet stellen wij voor de eindejaarsuitkering met 2,65% te verhogen, dus van 3% naar 5,65%. In de cao onderhandelingen in de zomer van 2021 zullen de cao-partijen dan spreken over een tweede en laatste stap van 2,65%, waardoor de eindejaarsuitkering gelijk wordt aan die van de WU, met 8,3%.
 • Begeleiding van Werk naar Werk (WnW)
  De duur van het WnW-traject willen we verruimen naar 24 maanden.
 • Vitaliteitspact
  Het generatie-instrument van Wageningen Research willen we vervangen door het vitaliteitspact van de cao Nederlandse Universiteiten.
 • Thuiswerkregeling (opgenomen in verkort cao-voorstel)
  Er moeten afspraken komen over een thuiswerkregeling met de volgende onderdelen:
  • Recht op thuiswerken
  • Thuiswerkvergoeding van € 3,- per dag
  • Arbotechnische afspraken over de thuiswerkplek
  • De werkgever moet zorgen dat er thuiswerkspullen beschikbaar komen, zoals een laptop, extra beeldscherm en printer
  • De huidige tijdelijke internetvergoeding van € 25,- per maand moet structureel worden
 • Reiskostenvergoeding
  Wij willen een vergoeding voor reiskosten voor woon-werkverkeer in de cao van €0,19 per kilometer zonder aftrek van eigen bijdragen. We stellen voor de vergoeding voor dienstreizen op te hogen naar € 0,35 per kilometer.
 • Flexibel personeel verminderen
  De vakorganisaties willen de doorstroom van een tijdelijk naar vast contract versterken. Ook willen we verdere afspraken maken over het terugdringen van payroll, oproepcontracten en uitzendcontracten.

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Chris Cuperus
Adviseur cao Wageningen Research (WR)
Telefoon
030 75 11 003
Renilde van Driel
Verantwoordelijk bestuurder cao Wageningen Research (WR)
Telefoon
06 30 37 21 48

Downloads

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

 • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
 • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
 • Stem mee met ledenpeilingen