Inhoudelijke onderhandelingen nieuwe cao PO opgestart

Inzet: meer salaris, minder werkdruk, behoud koopkracht

CNV maakt zich zorgen om de toekomst van het onderwijs. De arbeidsvoorwaarden moeten beter en de werkdruk omlaag. Dit is dan ook een belangrijke inzet van het gisteren begonnen overleg over de nieuwe cao PO. Want medewerkers in het onderwijs hebben het zwaar. Door weinig instroom en hoge uitstroom komt er veel werk op hun bord te liggen, moeten ze samen de gaten in de bezetting dichtlopen en ook nog tegemoetkomen aan allerlei nieuwe ontwikkelingen.

De bijkomende inflatie maakt het er voor het onderwijspersoneel niet beter op. Velen moeten financieel de eindjes aan elkaar knopen

Voor de nieuwe cao primair onderwijs vraagt CNV Onderwijs dan ook specifiek aandacht voor het behoud van de koopkracht. Zowel voor het onderwijsgevend als voor het ondersteunend personeel moet er een loonsverhoging komen, die recht doet aan de stijgende kosten. CNV Onderwijs vindt ook dat de salarisstijging in het onderwijs in de pas moet blijven lopen met de salarisstijgingen in de marktsectoren, waar de afgelopen maanden hoge stijgingen zijn afgesproken. Daarnaast is het belangrijk dat er structureel iets wordt gedaan aan de werkdruk binnen de sector.

Onderwijs dreigt in de soep te lopen

Hoewel de minister de financier van het onderwijs is, geven wij deze boodschap af aan de bestuurders. Zij zijn ons aanspreekpunt voor een nieuwe cao. Aan hen de taak om te zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden om zo de sector aantrekkelijk te maken en te houden. Net als tijdens onderhandelingen in de andere onderwijssectoren zullen er soepblikken worden overhandigd aan zowel de werkgevers als de overheid. Door het overhandigen van soepblikken wil CNV Onderwijs het signaal afgeven: doe iets, want het onderwijs loopt in de soep!

Blijf op de hoogte

Nu de onderhandelingen zijn gestart zijn, kun je op de hoogte blijven door de cao-tijdlijn in de gaten te houden en onze Onderwijs loopt in de soep-campagne.