Nieuws over werk en inkomen in jouw sector? Abonneer je nu

Cao Primair Onderwijs

Looptijd: -
Nieuwe cao in onderhandeling
Gerlinde Michels
Onderhandelaar cao Primair Onderwijs

Werk je in het primair onderwijs (PO)? Dan geldt de cao Primair Onderwijs. Onder primair onderwijs vallen niet alleen de basisscholen. Ook het speciaal (basis) onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs horen bij de sector primair onderwijs. Wij maken ons hard voor de onderwerpen die in die sector spelen. En zorgen dat deze onderwerpen in de cao terecht komen. In de cao PO staan afspraken over werktijden, vakantiedagen, salarisschalen en meer.

Belangrijkste punten

  • Looptijd van 1 mei 2023 tot 1 oktober 2024.

  • Lonen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023 structureel verhoogd met 10 procent.

  • Loonschalen 1 t/m 5 bij salarisbetaling van november eenmalige bruto-uitkering naar rato van €1000,- , voor schalen 6 t/m 9 is de uitkering €600,-, de schalen 10 en hoger krijgen €350,-.

  • Afspraken met meer oog voor life-events als overgang en rouw. Volgens CNV Onderwijs moeten scholen daarin voorzien.

  • Zoektocht naar praktische oplossingen om iets aan werkdruk te doen. Bijvoorbeeld zorgen dat pauzes echt momenten zijn om even afstand te nemen. Van de verzameling 'best practices' moeten scholen van elkaar kunnen leren.

  • Onderzoek naar de werkzwaarte van schoolleiders. Als blijkt dat het vak inderdaad complexer is geworden, kan dat niet zonder consequenties blijven.

  • Onderwijsondersteuners die voor de klas worden gezet vanwege lerarentekort, mogen dit weigeren. Anders moet er beloning tegenover staan die past bij de uitgevoerde werkzaamheden

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen specifiek voor het primair onderwijs

Veelgestelde vragen van onderwijs ondersteunend personeel

Contactpersonen

Gerlinde Michels
Onderhandelaar cao Primair Onderwijs
Natasja Heuwer
Onderhandelaar cao Primair Onderwijs
Telefoon
030 75 11 001

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen