Nieuws over werk en inkomen in jouw sector? Abonneer je nu

Cao Primair Onderwijs

Looptijd: -
Nieuwe cao in onderhandeling
Gerlinde Michels
Onderhandelaar cao Primair Onderwijs

Werk je in het primair onderwijs (PO)? Dan geldt de cao Primair Onderwijs. Onder primair onderwijs vallen niet alleen de basisscholen. Ook het speciaal (basis) onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs horen bij de sector primair onderwijs. Wij maken ons hard voor de onderwerpen die in die sector spelen. En zorgen dat deze onderwerpen in de cao terecht komen. In de cao PO staan afspraken over werktijden, vakantiedagen, salarisschalen en meer.

Belangrijkste punten

  • De cao heeft een looptijd van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023

  • Een structurele loonsverhoging van 4,75 procent per 1 juli 2022

  • Een eenmalige uitkering van €500,- bruto (naar rato) per 1 juli 2022

  • Verbetering ouderschapsregeling: bij opname in eerste levensjaar kind wordt 75 procent van eigen loon uitbetaald. Ook deze regeling is gelijk aan die in VO en is 5 procent meer dan de wettelijke regeling

Onderwijsakkoord cao PO 2022

Na jaren van actievoeren dichten bonden, werkgevers en het ministerie van Onderwijs de loonkloof tussen PO en VO. Garant daarvoor staat het ondertekende onderwijsakkoord van €1,5 miljard dat onder andere ook aanpak van werkdruk en professionalisering behelst. Gelijkwaardige opleiding, taken en verantwoordelijkheden betekent vanaf nu ook een gelijke beloning in het primair en voortgezet onderwijs.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het loonkloofakkoord PO/VO

Veelgestelde vragen over het loonkloofakkoord PO/VO voor jou in het PO

Veelgestelde vragen over het loonkloofakkoord PO/VO voor jou als OOP'er in het PO

Veelgestelde vragen over het loonkloofakkoord PO/VO voor jou als schoolleider in het PO

Veelgestelde vragen specifiek voor het primair onderwijs

Veelgestelde vragen van onderwijs ondersteunend personeel

Contactpersonen

Gerlinde Michels
Onderhandelaar cao Primair Onderwijs
Natasja Heuwer
Onderhandelaar cao Primair Onderwijs
Telefoon
030 75 11 001

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen