Cao OMO

Looptijd: -
Nieuwe cao in onderhandeling
Tom Boot
Onderhandelaar cao OMO

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is een in Tilburg gevestigd bestuur voor voortgezet onderwijs waaraan 34 scholen in Noord-Brabant zijn gekoppeld. Het gaat om veelal katholieke scholen van vmbo tot en met gymnasium.

De landelijke afspraken over het loon zijn onderdeel van de sector-cao VO deel I die voor alle werknemers in het VO gelden. De meeste andere afspraken vallen onder deel II van deze cao. OMO heeft voor deze onderwerpen in het verleden een eigen ondernemings-cao afgesloten met de vakbonden. Deze cao OMO volgt in principe de landelijke cao voortgezet onderwijs. De eigen cao kan op een aantal punten afwijken, zoals bij de inzet van werkdrukmiddelen.

Belangrijkste punten

  • Looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023 (het onderhandelingsresultaat is omgezet in een definitieve cao).

  • Vanaf schooljaar 2022/23 is er voor sector VO structureel €300 miljoen beschikbaar voor werkdrukverlichting. OMO conformeert zich hieraan. Dit betekent dat de helft van de beschikbare middelen wordt besteed aan een collectieve aanpak. De werknemers zijn hierbij gezamenlijk aan zet en gaan met elkaar in overleg over maatregelen voor terugdringen werkdruk.

  • Sociale partners het komende schooljaar als een overgangsjaar in aanloop naar de structurele bestedingswijze. Voor de collectieve besteding treedt de werkgever daarom met de PMR in overleg over de besteding van de middelen in de geest van de structurele afspraken. Dat betekent een besteding met als doel werkdrukverlichting en met een actieve betrokkenheid van de werknemers

  • Op 2 augustus 2022 trad de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. In de cao OMO is al een regeling voor betaald ouderschapsverlof opgenomen. Afgesproken wordt om per 2 augustus 2022 het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over maximaal 415 uur te verhogen naar 75 procent.

  • In de huidige cao OMO kan enkel een projectaanstelling voor 2 jaar worden gegeven. Dit terwijl de door de Rijksoverheid gesubsidieerde projecten vaak een langere looptijd hebben. Daarom wordt de termijn van een projectaanstelling in het kader van Sterk Techniek Onderwijs verlengd naar 4 jaar.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Tom Boot
Onderhandelaar cao OMO
E-mail
Telefoon
06 46 59 50 75

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen