Verkorte fases uitzendkrachten 30-urige werkweek

Zet de ambtenaar centraal

Medewerkers van verschillende uitvoeringsorganisaties voelen zich niet gezien en niet gehoord. Als professionals weten zij als geen ander wat nodig is, maar hun kennis wordt niet benut en hun werk niet gerespecteerd. Hoogste tijd om de ambtenaar centraal te zetten!

Scroll naar beneden

Wat we zien en horen

Uit onderzoek van CNV blijken verschillende knelpunten de oorzaak te zijn van problemen op de werkvloer. Allereerst worden bij het vormgeven van nieuw beleid te weinig medewerkers van de uitvoering betrokken. Directie en leidinggevenden sturen alleen nog vanuit kwantitatieve doelen en richten zich niet op de kwaliteit van het werk. Suggesties, signalen en waarschuwingen van medewerkers stranden bij het management. De bewindspersonen hebben vooral oog voor dingen die misgaan, de positieve aandacht van hen ontbreekt. Daarnaast zorgen de politieke en maatschappelijke dynamiek voor te veel tussentijdse aanpassingen in wet- en regelgeving die lang niet altijd uitvoerbaar zijn. Tot slot mist er een open en veilige cultuur waarin kritiek, feedback, transparantie en vakmanschap centraal staan.

Waar wij ons hard voor maken

Het nieuwe regeerakkoord toetsen op uitvoerbaarheid. Al tijdens de onderhandelingen is het belangrijk om medewerkers van uitvoeringsorganisaties te betrekken en met hen de haalbaarheid van de afspraken na te gaan. Ook bij overige akkoorden moet eerder en vaker een uitvoeringstoets worden gedaan. Daarnaast wil CNV dat er meer ruimte komt voor pilots om ervaring op te doen met nieuwe wet- en regelgeving. Wij zullen bij het bereiken van deze akkoorden stelselmatig vragen naar de uitvoerbaarheid. Daarnaast willen we dat vanaf het begin vraagstukken met eigen medewerkers worden besproken en met hen te zoeken naar oplossingen en verbeteringen. Om de kennis en expertise veel meer rechtstreeks van de medewerkers te kunnen horen, vindt CNV dat de ‘oekaze Kok’ moet worden afgeschaft. Dat is een regeling die stelt dat ambtenaren niet direct met volksvertegenwoordigers of de pers mogen praten. CNV wil dat er in de toekomst meer gebruik wordt gemaakt van technische briefings. Het is essentieel dat er een set met heldere spelregels wordt opgesteld, zodat de ambtenaar beschermd is in het rechtstreekse contact met politici. Verder roept CNV het kabinet op om in wet- en regelgeving minder te sturen op details, maar ruimte te laten aan de uitvoeringsorganisaties om met de bedoeling van de wet aan de slag te gaan en de burger centraal te stellen. Tot slot roepen we het kabinet op om duidelijke opdrachten te geven richting de uitvoering, zodat de leiding van de uitvoeringsorganisaties daarop slagvaardig kunnen (aan)sturen.

Luister naar de stem van de werkvloer!

Belangrijke mijlpalen

  • De afgelopen maanden heeft CNV onderzoek gedaan onder medewerkers van de Belastingdienst, CAK, CBR, DUO, SVB en UWV. Dit heeft veel input opgeleverd, die is terug te lezen in onze postion paper.
  • CNV doet nu enkele dringende adviezen richting het kabinet en ziet daarbij ook een duidelijke rol weggelegd voor onszelf.
  • We kunnen niet langer wegkijken en toekomstige problemen in de uitvoering voor lief nemen. Veel kunnen we met elkaar oplossen door naar elkaars expertise te luisteren en vanaf het begin de bedoeling van de wet centraal te zetten.
  • Veel kunnen we met elkaar oplossen door naar elkaars expertise te luisteren en vanaf het begin de bedoeling van de wet centraal te zetten.

Regelmatig houden we als CNV flitspeilingen, enquêtes en meet-ups

Ook bij dit thema. Wil je meedenken bij dit soort vraagstukken of invloed hebben op de cao-onderhandelingen? Word dan lid van CNV en laat je stem horen.

Sluit je aan bij CNV

Word lid

Veelgestelde vragen

Downloads