Opvang en nazorg

Caroline Koetsenruijter (43) is mediator, trainer en adviseur in conflictbemiddeling. Zij schreef het boek Jij moet je bek houden! over hoe je als professional moet omgaan met boze burgers, ouders, klanten en patiënten.

Als we het hebben over life events zoals scheiding, ontslag of ziekte moet daar ook het meemaken van een schokkende gebeurtenis aan worden toegevoegd. Wanneer je te maken krijgt met agressie zoals mishandeling of bedreiging kan dat een ontzettend grote impact hebben. Lichamelijk en geestelijk kan het jaren duren voordat je weer hersteld bent. Maar wordt je ooit nog helemaal de oude? De professionals waar ik mee werk hebben het vaak over het leven voor en het leven na de schokkende gebeurtenis. Werkenden kennen de term PTSS, posttraumatische stressstoornis, inmiddels vanuit de media, de werkvloer of omdat ze er zelf last van hebben of collega’s hebben die eronder gebukt gaan. Het is een complexe aandoening met klachten die per persoon variëren maar gekenmerkt kunnen worden door: onverwerkt trauma, spontane herbelevingen van de traumatische gebeurtenis, heftig reageren op onverwachte situaties, somberheid, spanningen en onrust met een diversiteit aan lichamelijke en geestelijke klachten.

Het verhaal van Chantal (48 jaar) raakte mij tot op het bot. De liefde van haar leven overleed aan een hartinfarct. De ambulanceverpleegkundigen maakten een verkeerde inschatting. Zij gingen de woning niet binnen toen zij mountainbikehandschoenen aanzagen voor gevechtshandschoenen. Ook het niet-opendoen werd als verdacht gezien. Ze hebben gewacht tot de politie kwam voor assistentie. Hij was toen al overleden.

Er moet meer aandacht zijn voor het stapelen van schokkende gebeurtenissen in het werk

Caroline Koetsenruijter

Chantal zat met vragen en via de politie kreeg ze te horen dat beide ambulanceverpleegkundigen eerder zwaar mishandeld waren tijdens hun werk door een vechtsporter. Verder speuren leverde op dat ze hier geen melding van hebben gemaakt. Er is hierdoor mogelijk geen opvang, nazorg of hulp geweest vanuit de werkgever voor deze verpleegkundigen. Volgens Chantal slepen zij hun onverwerkte trauma’s mee naar het hier en nu.

Mensen zijn veerkrachtig: het meemaken van een schokkende situatie kan zeer traumatisch zijn maar de meesten herstellen op eigen kracht uiteraard met steun van hun geliefden, collega’s en leiding. Niet iedereen kan het trauma verwerken. Hier moet meer aandacht voor zijn. Ook wat betreft het stapelen van schokkende gebeurtenissen in het werk. Dan kan het toch ineens veel te groot worden om mee om te gaan. Hierom pleit ik voor het altijd bieden van opvang en nazorg bij agressie en het werken met een goed geselecteerd en getraind Collegiaal Opvang Team zoals we bij de politie en Defensie al doen.