Escalatie in de rechtszaal

Een ambtenaar is werkzaam bij een grote gemeente als jurist. In die hoedanigheid vertegenwoordigt hij de gemeente bij rechtszittingen in de rechtbank. In 2020 wordt hij tijdens een zitting verbaal en fysiek bedreigd door een inwoner van de stad.

De burger gaat alle grenzen te buiten en wordt al schreeuwend naar buiten begeleid. Kort daarna overkomt de ambtenaar hetzelfde. Opnieuw escaleert een zitting volledig, omdat een burger het gevoel heeft dat de overheid faliekant tegen hem is.

Loon gekort

De ambtenaar is zo ontdaan van het gebeuren dat hij zich kort daarna ziek moet melden. De gemeente gaat zich vanaf dat moment zakelijk opstellen. Er is geen enkel begrip voor de situatie en van grensoverschrijdend gedrag van de burger is geen sprake, volgens de leidinggevende. Dit hoort nu eenmaal bij het werk en we moeten allemaal een dikke huid hebben. Ondertussen gaat het steeds slechter met de ambtenaar. Hij kan niet re-integreren, omdat de impact te groot is. Na verloop van tijd wordt hij ook nog eens geconfronteerd met het feit dat zijn loon wordt gekort wegens ziekte.

Volgens de leidinggevende hoort dit nu eenmaal bij het werk. We moeten allemaal een dikke huid hebben

Juridische Dienstverlening CNV Overheid & Publieke Diensten

Alle perken te buiten

Helaas is de ellende voor het lid van CNV Overheid dan nog niet voorbij. Op enig moment krijgt hij de diagnose PTSS en wordt hij 100 procent afgekeurd door het UWV. Dit is de druppel voor hem. Er is sprake geweest van grensoverschrijdend gedrag dat alle perken te buiten is gegaan. Zijn werkgever heeft hem in het traject daarna op geen enkele wijze steun geboden, maar volledig aan zijn lot overgelaten. Samen met de juristen van CNV gaat hij kijken wat zijn mogelijkheden zijn.

Pittige brieven

De jurist van het CNV vindt dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid in en door de dienst. In eerste instantie wordt nog geprobeerd om de gemeente hiervan te overtuigen door een goed gesprek en later door middel van een aantal pittige brieven. De jurist en het lid ontkomen er niet aan om naar de rechtbank te stappen. Met succes. Daar wordt vastgesteld dat de ambtenaar onder buitensporige omstandigheden zijn werk heeft moeten doen en het dan vervolgens aan een overheidswerkgever is om aan te tonen dat de PTSS een andere oorzaak heeft. Dat lukt de gemeente niet. De ambtenaar wordt uiteindelijk alsnog financieel gecompenseerd.

(illustratie: Susi Bikle)