Geschillencommissie rijk, waardevol instrument

Paula is werkzaam als teamleider bij een ministerie in Den Haag. Zij stuurt een team van medewerkers aan die zich bezig houden met beleidsvraagstukken op het gebied van infrastructuur. Ze heeft een goede staat van dienst opgebouwd binnen de diverse ministeries waar zij werkzaam geweest is. Ze doet haar werk met plezier, maar daar komt begin 2020 plotseling een einde aan.

In januari heeft Paula een jaargesprek dat is bedoeld om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de komende twaalf maanden. Uit het verslag van dat gesprek blijkt dat er zeker wat punten van kritiek zijn, maar dat ze verder gezien wordt als een prettige teamleider en een waardevol teamlid. Toch krijgt zij nog geen maand later de mededeling dat zij per direct uit haar functie ontheven wordt. Ze krijgt de mogelijkheid om vanuit een andere rol, die van projectmedewerker, te gaan werken aan haar competenties. Paula neemt verbijsterd contact op met haar vakbond, CNV Overheid.

Mediator

Na dossierstudie en een gesprek met Paula concludeerde de CNVjurist dat ze er zelf alles aan gedaan had haar team weer te mogen gaan leiden. Ze had haar werkgever voorgesteld om vanuit haar eigen functie te gaan werken aan haar verbeterpunten met een helder geformuleerd verbeterplan, maar vond daarin geen gehoor. Daarom besloot de jurist direct contact op te nemen met het RABA, het Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken. Dit is een nieuwe organisatie die kan bemiddelen bij conflicten op de werkvloer. Het RABA gaf aan in deze kwestie op te kunnen treden als mediator. Maar Paula’s jurist zag er geen heil in gezien de houding van de werkgever tot dusver.

Niet correct nageleefd

De jurist besloot in overleg met zijn cliënt een bemiddelingspoging via het RABA over te slaan en direct een oordeel te vragen aan de Geschillen Commissie Rijk. De Geschillencommissie verklaarde zich bevoegd een oordeel te geven over de situatie. Na een mondelinge behandeling oordeelde de commissie dat de werkgever de verplichtingen uit de cao niet correct had nageleefd. Zo had de werkgever bijvoorbeeld geen beoordeling vastgesteld terwijl de cao dat, bij twijfel over het functioneren van de werknemer, wel voorschrijft. De commissie adviseerde Paula terug te plaatsen in haar functie en vanuit die positie een gezamenlijk gedragen verbeterplan op te stellen.

Recht werkgever

De werkgever heeft het recht om het advies van de Geschillencommissie naast zich neer te leggen, mits dit goed wordt gemotiveerd. Gelukkig toonde de werkgever zich in Paula’s geval bereid het advies van de commissie na te leven. Ze gaat er vanuit op korte termijn weer aan de slag te kunnen gaan als teamleider.

Dit verhaal stond eerder in MijnVakbond 1 van maart 2021