Nieuwe cao Rijk: 10% loonsverhoging en meer zorgverlof

Lonen omhoog en zorgverlof uitgebreid voor evenwichtige werk-privébalans

Breng je stem uit!

De bijna 150.000 rijksambtenaren krijgen een nieuwe cao met daarin ongeveer 10% loonsverhoging (gebaseerd op schaal 10) en eenmalige uitkeringen van € 2.300 in totaal. ‘We zijn blij dat we de inflatieachterstand flink verkleind hebben,’ laat cao-onderhandelaar Bart Schnoor in reactie op het akkoord weten waarin ook afspraken zijn gemaakt over meer zorgverlof en het aflossen van studieschuld uit het IKB. Op Goede Vrijdag bereikten CNV Overheid en de andere bonden een akkoord over een nieuwe cao Rijk met een looptijd van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025.

Naast een goede loonsverhoging wordt het betaald zorgverlof verruimd naar 4 weken en komt er de mogelijkheid om per jaar 2.000 euro studieschuld af te lossen uit het IKB. Ook kunnen rijksambtenaren een fiets leasen. CNV-bestuurder Bart Schnoor vindt dat er een mooi akkoord ligt: ‘De loonontwikkeling kan zich zeker meten met die van bijvoorbeeld de politie. We zijn blij dat we de inflatieachterstand flink verkleind hebben. Het is belangrijk dat de overheid een aantrekkelijke werkgever is en blijft, ook voor jonge startende ambtenaren. Daarom heeft CNV ook de mogelijkheid om het individueel keuzebudget (IKB) aan te wenden voor aflossing van een deel van de studieschuld ingebracht.’

Groene afspraken in nieuwe cao

Vergroening is een ander belangrijk thema. ‘We zetten de pilot die in de vorige cao is gestart voort met een budget van 10 miljoen euro, om onder meer het gebruik van deelvervoer bij zakelijke reizen en de combinatie van zakelijke en privéreizen te testen. Ook wordt onder meer de werkomgeving groener ingericht. De fietsleaseregeling maakt het aantrekkelijker om de auto te laten staan en dat is nog gezond ook. De uitbreiding van mogelijk zorgverlof van twee naar vier weken draagt bij aan een betere balans tussen werk- en privétaken.’

Het is belangrijk dat de overheid een aantrekkelijke werkgever is en blijft, ook voor jonge startende ambtenaren. Daarom heeft CNV de mogelijkheid om het individueel keuzebudget (IKB) in te zetten voor aflossing van een deel van de studieschuld ingebracht
Bart Schnoor onderhandelaar cao Rijk

Belangrijkste afspraken

 • Looptijd: 18 maanden, van 1-7-2024 tot en met 31-12-2025
 • Op 1 mei 2024 krijgen medewerkers €1200 bruto eenmalig (naar rato dienstverband)
 • Op1 juli 2024: 8,5% salarisverhoging voor alle medewerkers plus €50,- extra per maand
 • 1 november 2024 eenmalig brutobedrag van €800,- (naar rato dienstverband)
 • 1 juli 2025: Een eenmalig brutobedrag van €350,-, (naar rato dienstverband)
 • Aflossing studieschuld mogelijk uit IKB max 2.000 euro per jaar
 • Herbevestigen afspraken sociale veiligheid
 • Leasefiets wordt structureel mogelijk
 • Uitbreiding betaald zorgverlof tot max. vier weken

Sociale veiligheid

De sociale partners vinden een sociaal veilig werkklimaat essentieel voor het goed functioneren van de rijksoverheid. Het akkoord herbevestigt de al eerder gemaakte afspraken en benadrukt de voorbeeldrol van leidinggevenden. Werkgever Rijk zal meer aandacht besteden aan sociale veiligheid en de manier waarop leidinggevenden functioneren. Ook de verantwoordelijkheid van de werkgever voor het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van ambtenaren wordt benoemd. De werkgever moet binnen de werkrelatie ruimte bieden aan professionele tegenspraak en reflectie.

Leden nu aan zet

Het resultaat leggen we ter stemming aan onze leden voor. Zij geven aan of het resultaat voldoende is (je stemt voor) of onvoldoende is (je stemt tegen). Stemmen kan tot en met 12 april 2024.

Stemt het merendeel van de CNV-leden vóór? Dan kan het CNV een cao-akkoord sluiten met Werkgever Rijk en kunnen de afspraken ingaan. Stemt het merendeel van de CNV-leden tégen? Dan ondertekent het CNV niet. Toch kan het zijn dat de cao er komt als CNV-leden tegen stemmen. Dit is ook afhankelijk van de uitslag van de stemming van de andere deelnemende vakbonden. Als er bij hen vóór gestemd wordt, dan wordt er ondertekend.

Wordt bij alle bonden tégen gestemd? Dan is er nog geen nieuwe cao Rijk. CNV leden zullen dan in actie moeten komen om te kijken of we er samen meer uit kunnen slepen.

Ben je nog geen lid?

Wil jij je als niet-lid ook uitspreken over het onderhandelaarsakkoord? Sluit je dan vóór 12 april aan om mee te kunnen stemmen! Vergeet niet je aanvullende gegevens door te geven via het online formulier dat je direct na aansluiting per email van ons ontvangt. Pas dan kun jij als nieuw lid je stem uitbrengen over het onderhandelaarsakkoord. Sluit je nu snel aan en breng je stem uit! Samen staan we sterk.

Houd de cao-pagina Rijk in de gaten voor nieuwe updates

Bekijk de details van het onderhandelaarsakkoord

Laat je stem horen en sluit je aan!

Samen staan we sterker. Tijdelijk betaal je in totaal € 24 voor de eerste zes maanden.

 • Betere arbeidsvoorwaarden
 • Hulp bij professionele ontwikkeling
 • Juridische ondersteuning als het tegenzit