Rijk

Cao Rijk

-
Nieuwe cao in onderhandeling
Bart Schnoor
Onderhandelaar cao Rijk

Werk je bij de Rijksoverheid? Dan is de cao Rijk van toepassing. In deze cao vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Op dit moment wordt er door CNV Overheid hard gewerkt aan een nieuwe cao. Wij houden je op deze pagina op de hoogte!

Onderhandelingen cao Rijk zijn gestart

We zijn in overleg met de werkgever. We spreken met de werkgever en andere betrokken partijen. Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. De werkgever heeft wel al gereageerd op sommige punten.

  1. Salaris.
    De werkgever geeft aan dat we er rekening mee moeten houden dat er weinig budget zal zijn voor salarisverhoging
  2. Pensioenakkoord. De werkgever vindt een afspraak om eerder te stoppen met werken (conform het pensioenakkoord) te duur en niet nodig. Volgens hen wordt er al veel gedaan om werknemers duurzaam aan het werk te houden tot de pensioenleeftijd.

Bonden en werkgever Rijk starten verkenning over nieuwe cao

07.05.2021 Afgelopen februari concludeerden CNV Overheid en de andere vakbonden na verschillende cao-rondes dat het geen zin heeft door te praten over de cao Rijk. De werkgever Rijk stelde in eerste instantie geen grote aanpassingen voor. Maar al snel bleek dat de men alleen maar wilde doorpraten over verbeteringen, als de bonden bereid waren te onderhandelen over verslechteringen in de huidige cao. Op een teleurstellend loonbod van 1 procent voor dit jaar zagen wij geen perspectief op een cao-resultaat. Inmiddels zijn we twee maanden verder. Met een lange formatie in zicht, willen de we niet langer wachten.

Kostbare tijd

Nieuwe wetgeving maakt mogelijk dat werkgevers hun oudere werknemers maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd een uitkering aanbieden ter hoogte van de AOW. Deze wet geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. We willen geen kostbare tijd verloren laten gaan en hier snel afspraken over maken. Daarnaast willen de bonden ook geen tijd verliezen met een thuiswerkvergoeding. Veel medewerkers werken immers nog steeds thuis zonder dat hier nu een vergoeding tegenover staat.

Onderzoeken

Maar hoe denkt de werkgever Rijk hierover? Dat willen de bonden onderzoeken door vanaf 10 mei verkennende gesprekken te voeren, om te zien of men nog net zo star in de onderhandelingen zit als twee maanden geleden. Uit deze verkennende gesprekken zal blijken of wij de cao-gesprekken zullen hervatten of dat we opnieuw moeten concluderen dat er geen perspectief is op een onderhandelingsresultaat.

Denk met ons mee

Wij maken ons sterk voor de onderwerpen die leden van het CNV aandragen. Laat ons weten welke punten jij belangrijk vindt.

> Deel jouw idee

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Gabriëlla Buisman
Onderhandelaar cao Rijk
Telefoon
06 12 34 84 56
Bart Schnoor
Onderhandelaar cao Rijk
Telefoon
06 51 15 91 66

Downloads

Download jouw cao

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen