GOM volgt loonakkoord Rijk

Naar aanleiding van het onlangs gesloten cao-akkoord Rijk heeft het Georganiseerd Overleg Medewerkers (GOM), dat als uitgangspunt heeft de primaire loonontwikkeling van het salaris van de rijksambtenaren te volgen, dit ook te doen met het volledige loonakkoord.

De cao-afspraken houden in:

  • 1 mei 2024 een eenmalige uitkering naar rato van de werktijd van € 1.200,-.
  • 1 juli 2024 een salarisverhoging van 8,5% + € 50,-.
  • 1 november 2024 een eenmalige uitkering naar rato van de werktijd van € 800,-.
  • 1 juli 2025 een eenmalige uitkering naar rato van de werktijd van € 350,-.

Kijk voor meer informatie over het cao-besluit onder het kopje akkoord.