Na maanden strijd eindelijk resultaat voor werknemers SW en ADS

Vanmiddag is er na anderhalf jaar actie voeren en onderhandelen eindelijk een onderhandelingsresultaat voor SW en ADS met werkgevers VNG en Cedris. Het was een moeizaam proces, vertellen onderhandelaars Nico Foppen en Miriam Doeschot.

De belangrijkste afspraken zijn gemaakt met betrekking op het loon en de reiskosten. Voor de cao SW geldt dat de loonsverhoging naar aanleiding van de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO) die werkgevers van het rijk ontvangen wordt vervroegd naar 1 oktober 2023 (voorheen 1 januari 2024). Daardoor krijgen werknemers bijna 4% loonsverhoging, drie maanden eerder. Daarnaast worden per 1 januari alle treden in de loonschalen (met uitzondering van Wettelijk Minimumloon) met 50 euro verhoogd.

Voor de cao ADS zit het net wat anders in elkaar. Door de inflatie verdienen nu bijna alle werknemers het Wettelijk Minimumloon. Deze worden hersteld per 1 oktober, 1 januari en 1 juli. Daarnaast krijgen werknemers in december een eenmalige uitkering van 500 euro, in verhouding tot hun dienstverband.

Reiskosten

Voor zowel ADS en SW gaat de kilometerheffing van 10 cent naar 21 cent. Ter compensatie voor de gemaakte reiskosten in de periode oktober t/m december 2023 wordt aan alle werknemers eenmalig 75 euro uitgekeerd.

Moeizaam proces

“Het is een uitermate moeizaam proces geweest. Na maanden actievoeren en onderhandelingen vinden wij het van groot belang dat er nu eindelijk eens meer euro’s in de portemonnee van onze mensen komt. Dat gaat nu dus gebeuren, maar het neemt niet weg dat we op meer hadden gehoopt. Dit is het hoogst haalbare resultaat” aldus CNV-onderhandelaars Nico Foppen en Miriam Doeschot.

Er blijft nog steeds werk aan de winkel voor deze cao’s. CNV blijft strijden voor een verbeterde financiering voor de sociale werkvoorzieningen, waarbij de rijksoverheid in het verleden tekort is geschoten.

Bekijk hieronder het onderhandelaarsakkoord en de loontabellen